Diskusiona tribina u Valjevu (sa video zapisom)

Centar za kulturu Valjevo i Centar za religijske nauke „Kom“ organizovali su u četvrtak, 19.07.2012, u sali Centra za kulturu Valjeva, diskusionu tribinu sa temom „Osnovne karakteristike iranske civilizacije“. O najznačajnijim istorijskim i spoznajnim obeležjima iransko-islamske civilizacije govorili su Vesna Milisavljević, dr Muamer Halilović i dr Seid Halilović.

Vesna Milisavljević je, najpre, obrazložila podelu iranske civilizacije u tri doba drevnog, postislamskog i savremenog unapređenja te civilizacije, kao i značajne različite i zajedničke karakteristike tih doba.

Seid Halilović je istakao značaj ontoloških i antropoloških principa iransko-islamske civilizacije i objasnio da je opstanak jedne civilizacije zajemčen vitalnošću osnovnih filozofskih pojmova koji nju utemeljuju. U ontološkom smislu, iransko-islamska civilizacija nije ograničena na materijalni svet, već obuhvata sve mnoštvene stupnjeve višnjih univerzuma koji predstavljaju svrhu i duhovno-egzistencijalnu inspiraciju čoveku u senzibilnom životu. S druge strane, antropološke smernice ove civilizacije zasnivaju se na definiciji čoveka koji je rizničar metafizičkog i intuitivno-intelektualnog znanja i koji je namesnik objektivne realnosti.

Muamer Halilović je izneo šest temeljnih osnova produktivne civilizacije, a to su: objektivnost, dinamičnost, harmonija između celovite civilizacije i njenih podsistema, utemeljenost u svojstvu proizvoda čovekovog delovanja, zasnovanost na principima kulture i moć prezentovanja duhovnih i materijalnih rezultata. On je spomenuo određene društvene implikacije spomenutih temelja u iranskoj civilizaciji.

Nakon početnih izlaganja, usledila je duža i izuzetno korisna diskusija u okviru koje su prisutni i izlagači razgovarali o različitim aspektima savremenog položaja iranske civilizacije, o sazrevanju određenih civilizacijskih tokova i njihovoj dominantnoj ulozi u današnjem svetu, o uticaju religijske duhovnosti u napretku savremenog Irana i ostalih islamskih zemalja, kao i o odnosu između duhovnosti i prosperiteta.

 

Slike sa pomenutog skupa možete pogledati u Galeriji.

Niže možete pogledati video zapise sa pomenute tribine.

 

Ontološka usmerenja iransko-islamske civilizacije

 

Osnovni elementi u definiciji civilizacije

 

Diskusija o osnovnim karakteristikama iranske civilizacije

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...