Na naučnoj konferenciji IPS-a

Institut za političke studije organizovao je u Beogradu, 17. maja 2013, naučnu konferenciju „Nacionalni identitet i religija“. Dr Seid Halilović šef Grupe za savremeno religijsko mišljenje Centra za religijske nauke „Kom“ govorio je na toj konferenciji na temu „Religija i identitet u političkoj filozofiji islama“.

Konferencija je održana sa ciljem raspoznavanja demokratskih i nacionalnih kapaciteta političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija. U okviru tri različite sesije, o značajnim aspektima odnosa između nacionalnog identiteta i religije, osim Halilovića, govorili su: G. S. Smirnov (Katedra za filozofiju Ivanovskog državnog Univerziteta, Rusija), Bojan Jovanović (Balkanološki institut SANU), Milan Paroški (Istorijski arhiv grada Novog Sada), kao i Zoran Milošević, Miloš Knežević, Miša Stojadinović, Vladan Stanković i Momčilo Subotić sa Instituta za političke studije.

Pre početka konferencije, u izdanju Instituta za političke studije, objavljen je Zbornik radova „Nacionalni identitet i religija“ koji sadrži i Halilovićev tekst o religiji i identitetu u političkoj filozofiji islama (str. 319–330).

 

U svom izlaganju Halilović je nastojao da odredi metodološka usmerenja spoznajnih principa političke filozofije islama u definiciji odnosa između religije i identiteta. On je istakao da suština identiteta u okviru religijskog spoznajnog stadijuma neće biti ispravno razotkrivena ukoliko različiti izvori saznanja u političkoj filozofiji religije ne budu detaljno razmotreni. Zbog toga, prema mišljenju Halilovića, komparativni pristup analiziranju tradicionalne i moderne definicije političke filozofije i nauke označiće osnovnu metodološku orijentaciju naših naučnih napora.

Direktor Centra za religijske nauke „Kom“ zaključio je da politička filozofija islama koristi različite izvore spoznaje, poput osetnog iskustva, razuma, intuicije i svetih predanja i da se fundamentalno razlikuje od moderne političke nauke koja je otuđena od filozofske izvesnosti i vrednosnih sudova. On je kazao da samim tim, tradicionalni politički filozofi govore o čoveku čiji identitet i život u senzibilnom svetu manifestuju različite ontološko-metafizičke sfere individualne i političke realnosti i bivaju usredsređeni na višnje stupnjeve njegovog primordijalnog bića. Halilović je na kraju poručio: „Društveni preokreti u savremenom islamskom svetu ne mogu se obuhvatno vrednovati ako se prenebregnu ove metodološko-spoznajne osnove religijske političke filozofije“.

Halilović je, takođe, o glavnim rezultatima svog rada i očekivanim ciljevima konferencije dao intervju za list Pečat.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...