Religija i nacionalizam

Tribina „Religija i nacionalizam“ održana je u Domu omladine Beograda u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, 3. jula 2017. godine. Na ovoj izuzetno posećenoj tribini govorili su dr Seid Halilović član Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“, prof. dr Dragan Simeunović profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i dr Aleksandar Raković viši naučni saradnik na Institutu za noviju istoriju Srbije. Moderator je bio Bojan Vićentić član Upravnog odbora SOZ Arhiepiskopije.

Dr Halilović je govorio o odnosu između nacionalizma i religije iz perspektive filozofske baštine islama. On je objasnio da nisu nimalo neprirodne podele ljudi prema njihovim različitim narodnim i geografskim osobinama, međutim, u tim podelama nijedna grupa ne može biti posebno istaknuta u smislu da njoj mora obavezno pripasti politička moć. Prema njegovim rečima, društvena zajednica koja poseduje suverenitet i političku moć u islamskoj saznajnoj tradiciji naziva se milet, ali milet ovde nipošto ne znači nacija, već zajednički put koji su izabrali članovi društva u svetlu intuitivnog i racionalnog saznanja, a koji vodi suštinama ontoloških realnosti.

Šef Grupe za savremeno religijsko mišljenje Centra za religijske nauke „Kom“ dodao je da se nacija na modernom Zapadu oslanja na osetna i emotivna saznanja o narodnoj pristrasnosti i kao takva postaje merilo političkog suvereniteta. Halilović je primetio da je nacija danas u stvari novo čovekovo društveno ja koje ni na koji način ne manifestuje uzvišene ontološke realnosti, već sámo stvara realnost. Zbog toga, on u svetlu analiza modernih racionalističkih filozofa i nemačkih romantičara otkriva kako nacija postaje merilo i izvor istine, vrednosti i prava, insistirajući na tome da nacionalizam zapravo jeste sasvim nova ideologija modernističkog doba, koja nikada ranije u istoriji ljudske misli nije bila kredibilna.

U nastavku svog izlaganja, dr Halilović je obrazložio da u saznajnom stadijumu islama ovakva ideologija mora biti jasno opovrgnuta. Prema njegovim objašnjenjima, u religijskim tradicijama, rodbinske, finansijske i ostale materijalne privilegije smatraju se mogućim uzrocima propasti društva, dok istinske privilegije jesu samo plemenitost i čistota duše. Član Centra za religijske nauke Kom zaključio je da izvor blaženstva, mira i harmonije treba videti upravo u njima, a ne u nacionalnim državama koje su uzrok suprotstavljenih identiteta, interesa, teritorijalnih težnji i uzrok patnji. Na kraju, dr Halilović je sa žaljenjem ustanovio da se mnoga nezapadna društva, pa i naša, još uvek utrkuju u tome ko će biti ekstremniji pobornik ideologije nacionalizma.

Fotografije s tribine „Religija i nacionalizam“ možete pogledati u Galeriji (Foto D. Strahinić).

Opširnu vest o ovoj tribini objavile su državna iranska novinska agencija Irna, novinska agencija Ikna, informativni sajt al Mustafa internacionalnog univerziteta i druge analitičke novinske agencije.

 

OVDE je dostupan pun tekst naučnog rada dr Seida Halilovića s nazivom „Nacionalizam i religija u svetlu filozofske baštine islama“, koji je objavljen u časopisu za religijske nauke Kom, vol. IV, 2, 2015, str. 91–109.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...