12 emisija o komentaru prvog kuranskog poglavlja

Na Jutjub kanalu Centra za religijske nauke „Kom“ objavljen je ciklus od dvanaest emisija o komentaru prvog kuranskog poglavlja – al Fatiha.

Dr Seid Halilović, doktor islamske filozofije i savremene islamske misli i član Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“, obrazlaže u emisijama najprefinjenije tajnovite poruke ovog kratkog poglavlja u Kuranu, koje sadrži samo nekoliko rečenica, uz PowerPoint prezentaciju.

Sve emisije iz ciklusa „Komentar Kurana“ gledajte na Jutjub kanalu – Centar za religijske nauke „Kom“:

https://www.youtube.com/user/CentarKomChannel

 

EMISIJE:

Komentar Kurana

Dr Seid Halilović

Centar za religijske nauke „Kom“ – Jutjub kanal

 

12.

Komentar Kurana, I: 6–7 / Vodi nas putem pravim, 22. 3. 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=WNNq4-8RAJQ

 

11.

Komentar Kurana, I: 6–7 / Put i putevi ka Bogu, 24. 2. 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=p34moyxSavM&t=210s

 

10.

Komentar Kurana, I: 7 / Put onih kojima je Bog darovao blagodat, 4. 5. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=tY6okxEBcj4

 

9.

Komentar Kurana, I: 6–7 / Put koji je prav, 4. 4. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=ToUZjFQpvns

 

8.

Komentar Kurana, I: 5 (Samo Tebi ROBUJEMO), 1. 3. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=Z7Y-irg_Mv4

 

7.

Komentar Kurana, I: 5 (Samo TEBI robujemo), 15. 1. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=UhICfkVYVyY

 

6.

Komentar Kurana, I: 5 / Gospodar i rob, 15. 12. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=wXVwxhmbfMc

 

5.

Komentar Kurana, I: 2–4 (gospodar svetova, vladar dana sudnjeg), 1. 12. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=CWh2z6gnGmQ

 

4.

Komentar Kurana, I: 2 / Duhovna šifra, 15. 11. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=GuofZxjE_Wk

 

3.

Komentar Kurana, I: 2 (Sva zahvalnost pripada Bogu, 1. deo), 1. 11. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=uxbNcVDMAnA

 

2.

Komentar Kurana, I: 1 (ime, Bog, milosrđe), 15. 10. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=nUxGhaT1NFM

 

1.

Komentar Kurana, I: 1 (U ime Boga), 1. 10. 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=csaf1RsTLFk

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...