Objavljena brošura o Centru

Zbog izuzetnog značaja trogodišnjeg strateškog plana Centra za religijske nauke „Kom“, detaljno i obuhvatno izrađenog na osnovu SWOT analize od strane članova Saveta osnivača i uz pomoć brojnih stručnjaka iz oblasti strateškog menadžmenta, Centar je objavio brošuru koja sadrži misiju, viziju, vrednosti i principe delovanja i strateške ciljeve Centra. Takođe, brošura obuhvata i objašnjenja o značaju, definiciji i ciljevima tri grupe Centra, tačnije Grupe za savremeno religijsko mišljenje, Grupe za religijsku filozofiju i Grupe za religijsku civilizaciju.

Članovi Centra, na taj način, manifestuju svoju posvećenost procesu strateškog planiranja, uz fleksibilnost u upravljanju u okviru strateškog plana.

Brošuru Centra, u pdf formatu, možete preuzeti ovde. High / Low 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...