Opširan intervju Halilovića za list Pečat

Dr Seid Halilović je dao opširan intervju za uticajni beogradski magazin „Pečat“ koji je objavljen u novom broju ovog nedeljnika u petak, 9. avgusta 2013. U okviru ovog intervjua, na šest strana, Halilović je govorio o o različitim temama kao što su:

-  karakteristike tradicionalnih islamskih univerziteta u Iranu;

-  posebnosti islama u Iranu i Turskoj i odnos muslimana prema hrišćanima u tim zemljama;

-  islamska praksa na Balkanu i turska baština;

-  nacionalni identitet muslimana i ostalih vernika u Srbiji i našem regionu;

-  civilizacijska orijentacija Mehmed-paše Sokolovića;

-  značaj duhovnog bogatstva manastira Mileševa;

-  glavna iskušenja našeg doba i nužnost novih usmerenja

-  misija i ciljevi Časopisa za religijske nauke „Kom“.

 

Halilović je, između ostalog, istakao: „Filozofska misao koja naciju smatra merilom vrednosti – nama je sasvim strana. Sa takvom spoznajnom orijentacijom mi smo se ozbiljnije upoznali tek posredstvom Austrougarske. Nekoliko stotina godina, pre toga, mi, znači pravoslavni hrišćani i muslimani, nismo imali takve kriterijume vrednovanja“. Prema njegovom mišljenju, društvena ograničenja nacionalne ideologije su kritikovana i odbačena i u postempirističkim školama današnjeg Zapada. Član Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ je dodao: „Za brojne savremene filozofe nauke, insistiranje na primarnosti nacionalnog identiteta podseća na potpuno prevaziđene tokove filozofskog mišljenja XIX i XX veka“.

Početni deo ovog intervjua možete pročitati na adresi:

http://www.pecat.co.rs/2013/08/dr-seid-halilovic-mileseva-je-i-moja-bastina/

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...