Prvi broj časopisa „Kom“ dostupan na internetu

Niže možete preuzeti pun tekst svih naučnih radova objavljenih u prvom broju stručnog časopisa za religijske nauke „Kom“:

http://www.centarkom.rs/izdavastvo/vol-1-br-1-2012/

 

Časopis „Kom“ je šestomesečnik naučno-istraživačke prirode koji objavljuje Centar za religijske nauke „Kom“, nevladina i neprofitna institucija posvećena širenju izvornog religijskog identiteta usred tegobnih prilika u kojima se nalazi savremeni čovek. „Kom“ izdaje analitičke i kritičke naučne radove, razmotrene i ispisane sa ciljem produkcije realnih religijskih nauka, u okvirima savremene religijske misli, religijske filozofije i religijske civilizacije.

U prvom broju prvog volumena koji je izašao iz štampe u novembru 2012, objavljeni su sledeći naučni radovi:

 

- Tehran Halilović (Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd): Originalnost islamske filozofije

- Rade Božović (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu): Adamov pad kao krsno drvo

- Mirsad Hadžajlić (al-Mustafa internacionalni univerzitet, Kom, Iran): Božansko znanje i sloboda volje

- Muamer Halilović (Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd): Suština racionalnog pristupa civilizaciji

- Seid Halilović (Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd): Tradicionalni pokreti u savremenom arapskom svetu

- Ivan Ejub Kostić (Balkanski centar za Bliski istok, Beograd): Hasan al-Bana i pokret Muslimanske braće

- Vladimir Ćirić (Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu): Odnos Srpske pravoslavne crkve i vlasti u modernoj Srbiji (1831–2010)

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...