„Nauka i filozofija“

Delo poznatog savremenog teozofa, prof. dr Hamida Parsanije, pod naslovom „Nauka i filozofija“, u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“ izlazi iz štampe 10. 12. 2012. Knjigu je sa persijskog jezika preveo dr Seid Halilović. U jednom delu recenzije, prof. dr Drago Đurić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, o ovoj knjizi piše: „Posredstvom ovog prevoda upoznajemo se sa nešto drugačijom perspektivom iz koje se može gledati na odnos između filozofije, nauke i religije. Posebnu heurističku vrednost ima to što Parsanija svoje razmatranje dovodi u dijalog sa novovekovnim evropskim gledanjima na ista pitanja.“

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...