Stručni seminar „Savremeni islam u Egiptu“

 

Drugi seminar pod nazivom „Poreklo i razvoj islamske filozofije“ održaće se 20. 12. 2012. i na njemu će govoriti prof. dr Drago Đurić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Tehran Halilović, šef Grupe za religijsku filozofiju Centra za religijske nauke „Kom“.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...