- Vol. XI, 2, 2022.

Tehran Halilović
Kom, vol. XI, 2, str. 1–17, 2022.
 

Amanallah Alizadeh
Kom, vol. XI, 2, pp. 19–40, 2022.
 

Muhammad Hussein Sharifi / Akbar Mehri
Kom, vol. XI, 2, pp. 41–54, 2022.
 

Seid Halilović
Kom, vol. XI, 2, str. 55–78, 2022.
 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...