Poseta Institutu „Bakir al-ulum“

Član Centra za religijske nauke „Kom“ i šef Grupe za religijsku civilizaciju, Muamer Halilović se 22. maja 2012. sureo sa direktorom i članovima naučnog saveta Naučno-istraživačkog instituta „Bakir al-ulum“ u gradu Kom, na kojem je od 2009. do 2011. bio šef istraživačke grupe za civilizaciju.

Na sastanku koji je trajao više od dva sata, Halilović je govorio o značaju formiranja Centra za religijske nauke na polju produkcije religijskih nauka. On je istakao da je najvažnija okosnica Centra – aktivni akademski i istraživački rad njegovih članova koji će biti prezentovan u okviru izdavaštva i veb stranica. Aktuelni šef Grupe za religijsku civilizaciju u Centru za religijske nauke „Kom“, osvrnuo se na to da je u današnjem svetu, najveća dužnost svih religijskih mislilaca to da usmere sve svoje intelektualne mogućnosti na produkciju religijskih nauka, jer, kako on smatra, sekularni pristup celokupnom sistemu nauka, prouzrokovao je otuđenje od riznice istine i razotkrivanja realnih činjenica. Poslerenesansna nauka, Halilović tvrdi, uskratila je sebi pravo na to da se obogati svim sferama egzistencije, te je sebe ograničila na najniži stupanj postojanja koga u ontološkom pogledu nazivamo materijalnim. Prema tome, produkcija religijskih nauka bi u najvećoj meri pomogla modernom čoveku i njegovom uspehu u tome da razreši sve svoje individualne i društvene probleme sa kojima se suočava zbog nedovoljno jasnog i realnog pristupa stvarnosti znanja.

Šef Grupe za gnozu na Institutu „Bakir al-ulum“, Sejed Ali Musavi je pre svega izrazio svoju veliku radost zbog osnivanja Centra za religijske nauke „Kom“ koji će na racionalan način prezentovati celokupnu baštinu religijske tradicionalne i savremene misli.

Naučno-istraživački institut „Bakir al-ulum“ će u narednim mesecima objaviti dva naučna rada Muamera Halilovića na persijskom jeziku. U jednom se govori o suštini civilizacije na osnovu fundamenata Transcendentne teozofije i sadržaće oko 400 stranica, dok je drugi naučni rad, Halilović na 170 stranica napisao za Međunarodni kongres o islamskim i religijskim humanističkim naukama, organizovan proteklih dana u Tehranu, prestonici Islamske Republike Iran.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...