Vol. V, 3, 2016.

U novembru 2016. iz štampe je izašao treći broj petog volumena časopisa za religijske nauke „Kom“ u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“. U ovom broju objavljeno je šest naučnih radova.

PUN TEKST SVIH RADOVA DOSTUPAN JE NA:

http://www.centarkom.rs/vol-v-3-2016/

SADRŽAJ

  • Democracy from Islamic Law Perspective

Abdulkadir Mubarak (Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria)
Kom, vol. V, 3, pp. 1–18, 2016.
 

  • Standards of Islamity in Islamic Civilization

Habibollah Babaei (Department of Islam and West Studies, Islamic Science and Culture Academy, Qom, I. R. Iran)
Kom, vol. V, 3, pp. 19–36, 2016.
 

  • Filozofija i religija, dva temelja socijalne misli društva Ihvanu safa

Muamer Halilović (Grupa za religijsku civilizaciju, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija)
Kom, vol. V, 3, str. 37–65, 2016.
 

  • Ismail Faruki i islamizacija znanja: kritički osvrt

Seid Halilović (Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija)
Kom, vol. V, 3, str. 67–94, 2016.
 

  • Islam i feminizam u postkolonijalnom dobu

Ivan Ejub Kostić (Balkanski centar za Bliski istok, Beograd, Srbija)
Kom, vol. V, 3, str. 95–119, 2016.
 

  • Politička teologija i eshatološki rat

Miroslav Griško (Nezavisni istraživač, Ljubljana, Slovenija)
Kom, vol. V, 3, str. 121–137, 2016.

 

Časopis „Kom“ izlazi tri puta godišnje, u maju, avgustu i novembru.

Časopis „Kom“ svrstan je od 2014. na listu kategorizacije naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

Indeksiranje:

SCIndeks (Serbian Citation Index)

 

Svi radovi objavljeni u Časopisu za religijske nauke „Kom“ dostupni su na:

www.centarkom.rs

http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2334-6396

http://doiserbia.nb.rs/

 

Uputstvo autorima:

http://www.centarkom.rs/izdavastvo/casopis/uputstvo-autorima/

Politika časopisa – naučni i etički integritet:

http://www.centarkom.rs/izdavastvo/casopis/politika-casopisa-naucni-i-eticki-integritet/

Uputstvo za pretplatu na časopis:

http://www.centarkom.rs/izdavastvo/casopis/uputstvo-za-pretplatu-na-casopis/

 

Recenzenti/Reviewers

Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, I. R. Iran

Shiraz Husain Agha, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

Shuja Ali Mirza, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Tehran Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Muamer Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Seid Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Mirsad Hadžajlić, Al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Marko Veković, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

 

Izdavač/Publisher

Centar za religijske nauke „Kom”/Center for Religious Sciences “Kom”

 

Uredništvo/Editorial board

Muamer Halilović, glavni i odgovorni urednik/Editor-in-chief

Seid Halilović

Tehran Halilović

Rade Božović

Ivan Ejub Kostić

Aleksandar Dragović

Vladimir Ćirić

 

Međunarodni savet časopisa/International advisory board

Ali Reza A’rafi, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Adnan Silajdžić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, I. R. Iran

Roland Pietsch, Ukrainian Free University, Munich, Germany

Abdulkadir A. Mubarak, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria

Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

 

Lektura i korektura/Proofreading and copyediting

Spomenka Tripković

Dragana Govedarica Kostopoulos (English texts)

 

Grafički dizajn i tehničko uređenje/Graphic design and text wrapping

Mario Lampić – Studio za grafički dizajn „Laterna Media”

 

Adresa uredništva

Resavska 76/II, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 36 16 113

www.centarkom.rs; kontakt@centarkom.rs

 

Štampa

„Službeni glasnik“, Beograd

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...