Ljubav kao izvor lepote – Tadž-Mahal

Izvor, broj 5, mart 2015.

Dr Muamer Halilović

Poznato je da ostaju ovekovečena samo ona dela koja su stvorena s ljubavlju, a da ono što se učini pod prisilom ili zarad materijalne nagrade vrlo brzo bude uništeno ili delimično zaboravljeno. Povezanost između ljubavi i večnosti tako je velika da nipošto ne može biti slučajna. Ona je suštinska. Ljubav i večnost su zapravo dve manifestacije jedne istine – ljubav nikada ne umire, a večnost je zajemčena ljubavlju. To će nam najbolje potvrditi velelepna „Kruna sveta – Tadž-Mahal“ iz XVII veka

 

Ovo besprekorno arhitektonsko delo, koje nijednog posmatrača ne ostavlja ravnodušnim, sagrađeno je u periodu između 1631. i 1654. godine u Agri, pored reke Jamune. Izgrađeno je, u timuridskom islamsko-per­sijskom arhitektonskom stilu, kao mauzolej posvećen Ardžumand-banu Begum (Mum­taz Mahal), supruzi mogulskog kralja Šaha Džahana. Ovaj mauzolej karakteriše poseb­na prefinjenost. Tako nešto je Šah Džahan zahtevao od svojih neimara, a jedino to bi priličilo mogulskoj kraljici. Mauzolej je iz­dignut na mramornu platformu. Na sve če­tiri strane platforme sagrađene su minare na čijim vrhovima su pričvršćene manje ku­pole. Četiri kupole se nalaze i na četiri stra­ne samog krova mauzoleja. Glavna i najveća kupola, koja po svim karakteristikama pod­seća na persijsku arhitekturu, izgrađena je u srednjem delu krova. Na dve strane ma­uzoleja nalaze se dve simetrične građevi­ne. Prva, originalna, bila je bogomolja, dok je druga, koja je simetrična sa prvom, bila namenjena za odmor posetilaca mauzoleja. Veliku ljubav između Šaha Džahana i njego­ve supruge nije prekinula ni njihova smrt. Šah Džahan je umro 1077/1666. godine, a njegovo telo je sahranjeno baš u Tadž-Ma­halu, pored njegove supruge. Tako je njiho­va ljubav ostala ovekovečena, a Tadž-Mahal, kao kruna njihove ljubavi, još uvek krasi ovaj drevni indijski grad.

Naime, ljubav je izvor lepote. Ako je ta lju­bav povezana s materijalnim svetom, lepota koju ona proizvodi biće takođe materijalna. Ali ako ljubav prevazilazi granice materije, lepota kojom će ona zračiti obasjaće sve as­pekte materijalnog i duhovnog sveta.

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...