Uvođenje u islamske nauke

Prevod dr Tehrana Halilovića šefa Grupe za religijsku filozofiju Centra za religijske nauke „Kom“ objavljen je krajem 2012. godine u Sarajevu. “Uvođenje u islamske nauke” naslov je dela, u tri toma, čuvenog savremenog iranskog mislioca Murteze Mutaharija u kom se autor bavi izvornim načinom predstavljanja nauka u islamu kao što su logika, filozofija, teologija, gnoza i jurisprudencije. Ovaj naslov u tradicionalnom edukativnom sistemu danas upotrebljava se u vazi sa udžbenicima za početnike koji žele da se upoznaju sa pomenutim naukama.

Fondacija „Mulla Sadra“ u Sarajevu izdala je prva dva toma ove knjige, a to su delovi o logici i filozofiji u prvom tomu i delovi o teologiji i gnozi u drugom.

 

U drugom tomu, Mutahari opisuje izvornost islamskog irfana, odnosno gnoze i multidimenzionalan razvoj te naučne discipline. On piše:

“Irfan je nauka koja je nastala, razvila se i usavršila u okrilju islamske kulture. O irfanu se može raspravljati i on se može istraživati sa dva stanovišta: sociološkog i kulturološkog. Arifi imaju jednu značajnu osobinu u odnosu na ostale učenjake islamske kulture, kao što su komentatori Kur’ana, poznavaoci hadisa, pravnici i drugi, a ta osobina je da su oni stvorili i jednu društvenu sljedbu u islamskom svijetu, sa njoj svojstvenim osobenostima, za razliku od ostalih kulturoloških skupina, poput pravnika, filozofa i drugih, koji su samo kulturološke skupine i ne smatraju se skupinama odvojenih od drugih. Kada se god sljedbenici škole irfana spominju s obzirom na kulturološki aspekt, nazivaju se arifima ili gnosticima, a kada se spominju s obzirom na njihov društveni aspekt, nazivaju se sufijama”.

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...