Komentar Kurana

Komentar Kurana

Dr Seid Halilović

Centar za religijske nauke „Kom“ – YouTube kanal

 

Komentar Kurana, I: 7 / Put onih kojima je Bog darovao blagodat, 4. 5. 2021.

 

Komentar Kurana, I: 6–7 / Put koji je prav, 4. 4. 2021.

 

Komentar Kurana, I: 5 (Samo Tebi ROBUJEMO), 1. 3. 2021.

 

Komentar Kurana, I: 5 (Samo TEBI robujemo), 15. 1. 2021.

 

Komentar Kurana, I: 5 / Gospodar i rob, 15. 12. 2020.

 

Komentar Kurana, I: 2–4 (gospodar svetova, vladar dana sudnjeg), 1. 12. 2020.

 

Komentar Kurana, I: 2 / Duhovna šifra, 15. 11. 2020.

 

Komentar Kurana, I: 2 (Sva zahvalnost pripada Bogu, 1. deo), 1. 11. 2020.

 

Komentar Kurana, I: 1 (ime, Bog, milosrđe), 15. 10. 2020.

 

Komentar Kurana, I: 1 (U ime Boga), 1. 10. 2020.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...