Knjige

Islam i sociologija religije

Knjige
Knjiga Islam i sociologija religije, autora dr Muamera Halilovića, objavljena je na 839 strana u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“, u oktobru 2019. godine. U prvom del...
čitaj dalje

Sunce u senci

Knjige
Mir i spokoj u životu novinara i društvenog analitičara Basira potpuno urušavaju misteriozna elektronska pisma koja on sve češće prima u trenucima osame, a u kojima ga nepo...
čitaj dalje

Moć društva

Knjige
Koliko društvo u kojem živimo može da utiče na život svakoga od nas? U kojoj meri su naše misli, naše ideje, naša uverenja, naša dela i naš identitet pod uticajem društ...
čitaj dalje

Svetovi u nama, svetovi iznad nas

Knjige
Svet u kojem živimo obuhvata toliko raznovrsnih bića, predmeta i događaja da često metaforično govorimo o brojnim svetovima. Što su razlike svetova veće a sličnosti neznat...
čitaj dalje

Sveto i savremeno

Knjige
U ovoj knjizi govorimo o nauci u kojoj sveto ima središnji značaj i ispunjava samu suštinu i teorijsku strukturu svih naučnih disciplina. Sledstveno tome, filozofija, prirodne...
čitaj dalje

Istorija kulture i civilizacije islama i Irana

Knjige
U ovom obuhvatnom pregledu hiljadu i četiristo godina razvoja kulture i civilizacije islama i Irana otkrićete: pojmovne osnove i istorijske pozadine islamske civilizacije; epohu...
čitaj dalje

Kratka istorija islamske filozofije (2. izdanje)

Knjige
Ova knjiga prva je monografija o istoriji islamske filozofije čiji su autori iz našeg regiona. Osim toga, ova istorija je posebno karakteristična po tome što je pisana u sklad...
čitaj dalje

Kratka istorija islamske filozofije

Knjige
Kratka istorija islamske filozofije prva je monografija iz ove oblasti čiji su autori iz našeg regiona. Napisali su je članovi Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Ko...
čitaj dalje

Nauka i filozofija

Knjige
Knjiga „Nauka i filozofija“, delo poznatog savremenog filozofa prof. dr Hamida Parsanije, u prevodu dr Seida Halilovića, objavljena je od strane Centra za religijske nauke Ko...
čitaj dalje
Stranica 1 od 11

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...