Knjige

Istorija socijalne misli u islamu

Knjige
Knjiga Istorija socijalne misli u islamu, autora dr Muamera Halilovića, objavljena je na 703 strane u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“, u septembru 2021. godine. Knji...
čitaj dalje

Tokovi islamske misli u XX veku

Knjige
Knjiga Tokovi islamske misli u XX veku, autora dr Seida Halilovića, objavljena je na 355 strana u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“, u septembru 2021. godine. Savremen...
čitaj dalje

Islam i sociologija religije

Knjige
Knjiga Islam i sociologija religije, autora dr Muamera Halilovića, objavljena je na 839 strana u izdanju Centra za religijske nauke „Kom“, u oktobru 2019. godine. U prvom del...
čitaj dalje

Sunce u senci

Knjige
Mir i spokoj u životu novinara i društvenog analitičara Basira potpuno urušavaju misteriozna elektronska pisma koja on sve češće prima u trenucima osame, a u kojima ga nepo...
čitaj dalje

Moć društva

Knjige
Koliko društvo u kojem živimo može da utiče na život svakoga od nas? U kojoj meri su naše misli, naše ideje, naša uverenja, naša dela i naš identitet pod uticajem društ...
čitaj dalje

Svetovi u nama, svetovi iznad nas

Knjige
Svet u kojem živimo obuhvata toliko raznovrsnih bića, predmeta i događaja da često metaforično govorimo o brojnim svetovima. Što su razlike svetova veće a sličnosti neznat...
čitaj dalje

Sveto i savremeno

Knjige
U ovoj knjizi govorimo o nauci u kojoj sveto ima središnji značaj i ispunjava samu suštinu i teorijsku strukturu svih naučnih disciplina. Sledstveno tome, filozofija, prirodne...
čitaj dalje

Istorija kulture i civilizacije islama i Irana

Knjige
U ovom obuhvatnom pregledu hiljadu i četiristo godina razvoja kulture i civilizacije islama i Irana otkrićete: pojmovne osnove i istorijske pozadine islamske civilizacije; epohu...
čitaj dalje

Kratka istorija islamske filozofije (2. izdanje)

Knjige
Ova knjiga prva je monografija o istoriji islamske filozofije čiji su autori iz našeg regiona. Osim toga, ova istorija je posebno karakteristična po tome što je pisana u sklad...
čitaj dalje
Stranica 1 od 212

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...