Kratka istorija islamske filozofije (2. izdanje)

Ova knjiga prva je monografija o istoriji islamske filozofije čiji su autori iz našeg regiona. Osim toga, ova istorija je posebno karakteristična po tome što je pisana u skladu sa tradicionalnim modelom izučavanja islamske filozofije, koji nekoliko vekova predstavlja prepoznatljiv elemenat edukativnog sistema najčuvenijih tradicionalnih univerziteta u islamskom svetu.

Možda najvažnija karakteristika ove knjige jeste njen didaktični pristup analizi istorije islamske filozofije koji olakšava upotrebu ove istorije u nastavne svrhe.

 

Pred početak jubilarnog 60. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga 2015, iz štampe je izašlo drugo izdanje „Kratke istorije islamske filozofije“.

 

O izdanju

Kratka istorija islamske filozofije / 2. izdanje

Autori: dr Tehran Halilović, dr Seid Halilović, dr Muamer Halilović

Izdavač: Centar za religijske nauke „Kom“ (Biblioteka Religijska filozofija)

Godina izdanja: 2015.

ISBN: 978-86-89437-01-0

Dimenzije knjige: 14 × 20

Broj strana: 290

Povez: tvrdi povez

Štampa: „Službeni glasnik“, Beograd

 

Knjižarska cena: 600 dinara

Cena s popustom Makart distribucije, uz besplatnu dostavu na Vašu adresu: 480 dinara

Kupovinu možete obaviti OVDE.

 

Recenzenti

Prof. dr Drago Đurić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Predrag Milidrag, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Drago Đurić: „Kratka istorija islamske filozofije predstavlja dobar primer načina na koji bi trebalo razmatrati istorijsko-filozofska pitanja. U izlaganju je dobro odmeren odnos između biografskih i bibliografskih informacija, s jedne strane, i imanentno filozofskih pitanja, sa druge strane. Jasnoća i jednostavnost do koje su autori uspeli da dovedu prikaz argumentacije pojedinih mislilaca islamske tradicije govori o tome da su oni sasvim ovladali predmetom koji nam u ovoj monografiji predstavljaju.“ Prof. Đurić dodaje da ovo delo „predstavlja doprinos nauci pošto je u njemu jasno vidljiva sposobnost autora da složenu argumentaciju starije islamske filozofije prezentuju u pojmovnom okviru savremene filozofije, te da je tako približe savremenim čitaocima. Kratka istorija islamske filozofije nudi mogućnost našoj čitalačkoj publici da se na jednostavan ali precizan način upozna sa jednom tradicijom sa kojom nije imala priliku da se upozna na maternjem jeziku.“

Dr Predrag Milidrag: „Osim što ispunjava sve standarde naučnog rada, rukopis Kratka istorija islamske filozofije jeste izvrstan školski rad u najboljem smislu reči. Njegovi se autori suvereno kreću kroz materiju i izlažu je na jasan i pregledan način. Laik će je čitati bez problema, a za stručnjake ona će predstavljati i dragoceni izvor podataka i pregled sekundarne literature.“ Dr Milidrag u nastavku piše: „Rukopis knjige Kratka istorija islamske filozofije detaljno, autoritativno i informativno obrađuje istoriju filozofije u islamskom svetu u njenom formativnom periodu, koji je istovremeno i period njenog velikog uticaja na evropsku srednjovekovnu filozofiju, kao i dalja kretanja islamske misli sve do savremenog doba. […] Veoma je korisno što su svoju istoriju autori protegli do savremenog doba i tako omogućili čitaocima jedan sinoptički uvid u kontinuitet i osnovne odlike islamske filozofske misli. Autori znatnu pažnju posvećuju i gnostičkim elementima i uticajima na islamsku misao, za šta se ne bi moglo reći da je dovoljno istraživan problem u zapadnoj literaturi o islamskoj filozofiji, a zasigurno ne iz perspektive koju autori prihvataju, a to je kako ih sami islamski istraživači vide i tumače. Isto važi i za tzv. transcendentnu filozofiju.“

 

Događaji

Dr Tehran Halilović, jedan od autora, govorio je o knjizi u emisiji „Talasanje“ Radio Beograda 1, 21. avgusta 2014.

„Kratku istoriju islamske filozofije“ predstavio je u sajamskom dodatku dnevnog lista Blic, od 26. oktobra 2014, prof. dr Darko Tanasković, ambasador R. Srbije pri Unesku.

Prof. dr Tanasković i dva autora knjige, dr Tehran i dr Seid Halilović, govorili su o ovoj istoriji na promociji u amfiteatru Narodne biblioteke Srbije, 13. novembra 2014.

Prva autorska monografija iz oblasti istorije islamske filozofije u našem regionu promovisana je i u Prijepolju, 11. marta 2015. Na promociji su govorili profesor emeritus Rade Božović bivši dekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dva autora knjige dr Seid i dr Muamer Halilović i mr Amar Imamović direktor Fondacije „Baština duhovnosti“ iz Mostara.

Takođe, u bosanskohercegovačkom magazinu „Stav“ od 20. avgusta 2015. objavljen je prikaz „Kratke istorije islamske filozofije“.

Podsećamo da je Ministarstvo kulture i informisanja R. Srbije otkupilo 119 primeraka ove knjige za potrebe 81 biblioteke na teritoriji Republike Srbije, po objavljivanju rezultata Konkursa za otkup publikacija za 2015. godinu.

Potrebno je dodati i da su pre objavljivanja prvog izdanja održana dva kursa islamske filozofije – na osnovu pripremljenog teksta „Kratke istorije islamske filozofije“. U organizaciji Centra za religijske nauke „Kom“ prvi kurs je održan u Beogradu od 13. do 30. maja 2014, a drugi u Prijepolju od 23. do 27. juna 2014.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...