Prikaz naše knjige u bosanskom magazinu Stav

U novom broju bosanskohercegovačkog sedmičnog magazina „Stav“ od 20. avgusta 2015. objavljen je prikaz knjige „Kratka istorija islamske filozofije“ u izdanju Centra za religijske nauke Kom. Autor prikaza ocenjuje da knjiga nudi veoma jednostavan i istovremeno obuhvatan pregled istorije islamske filozofije, primećujući da jedna od glavnih karakteristika ove knjige jeste to da je ona sasvim pogodna za upotrebu u nastavne svrhe.

„Kratka istorija islamske filozofije u izdanju Centra za religijske nauke Kom u Beogradu“, piše u ovom prikazu, „prva je monografija o historiji islamske filozofije koju su napisali autori iz našeg regiona. Tehran, Seid i Muamer Halilović, autori ove knjige, pisali su monografiju u skladu s tradicionalnim modelom izučavanja islamske filozofije, jer se analize i zaključci do kojih dolaze uvijek oslanjaju na izvorna djela arapske i perzijske filozofije.“

U nastavku čitamo: „Kratka istorija islamske filozofije nudi pregled najznačajnijih škola i filozofija u bogatoj historiji islamske filozofije. Knjiga je konceptualno uređena u trima poglavljima koja su, ustvari, zamišljena kao pregled jedne od triju temeljnih filozofskih škola u islamu: peripatetičke filozofije čiji je predstavnik Ibn Sina, iluminativne filozofije Šihabudina Suhravardija i transcendentne filozofije koju je utemeljio Mula Sadra Širazi. Pritom je posebno zanimljivo posljednje poglavlje koje pokazuje, kako ističe dr Tehran Halilović, da je islamska filozofija sve do danas vitalna i dinamična disciplina. Još je važno naglasiti da je ovaj pregled historije islamske filozofije lišen složenih flozofskih interpretacija i lingvističke pirotehnike te se može upotrebljavati i u nastavne svrhe.“

 

Knjigu „Kratka istorija islamske filozofije“ možete naručiti OVDE.

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...