- Vol. XII, 1, 2023.

Tehran Halilović
Kom, vol. XII, 1, str. 1–23, 2023.
DOI: 10.5937/kom2301001H

 

Sead Nasufović
Kom, vol. XII, 1, str. 25–44, 2023.
DOI: 10.5937/kom2301025N

 

Bajram Dizdarević
Kom, vol. XII, 1, str. 45–65, 2023.
DOI: 10.5937/kom2301045D

 

Seid Halilović
Kom, vol. XII, 1, str. 67–86, 2023.
DOI: 10.5937/kom2301067H

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...