- Detalji o časopisu

  • Časopis za religijske nauke Kom objavljuje prethodno neobjavljene originalne naučne radove i pregledne radove.
  • U časopisu Kom objavljuju se radovi iz oblasti religijske filozofije, religijske civilizacije i društvenih nauka i savremene religijske misli.
  • Primljeni radovi podležu recenziji. Svaki rad recenziraju najmanje dva recenzenta.

 

ISSN 2334-6396

eISSN 2334-8046

UDK 141.4+3

izdavač Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd

periodičnost tri puta godišnje

početna godina 2012.

glavni urednik dr Muamer Halilović

 

STATUS:

Časopis za religijske nauke Kom svrstan je od 2014. na listu kategorizacije naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

kategorija časopisa MPNTR M53

kategorija časopisa CEON C3 (časopis nacionalnog značaja)

CEON WoS IF2 0,032

CEON WoS IF5 0,013

CEON IF5 0,088

CrossRef/DOI CEON

 

Indeksiranje

 

Uputstvo autorima

Politika časopisa – naučni i etički integritet

Radove slati na adresu:

kontakt@centarkom.rs

 

Uredništvo

Muamer Halilović, glavni i odgovorni urednik

Seid Halilović

Tehran Halilović

Rade Božović

Ivan Ejub Kostić

Aleksandar Dragović

Vladimir Ćirić

 

Međunarodni savet časopisa

Ali Abbasi, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Adnan Silajdžić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, I. R. Iran

Roland Pietsch, Ukrainian Free University, Munich, Germany

Abdulkadir A. Mubarak, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria

Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

 

Recenzenti

Muamer Halilović, Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, Srbija

Tehran Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Seid Halilović, Centar za religijske nauke „Kom”, Beograd, Srbija

Mirsad Hadžajlić, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Ivan Ejub Kostić, Balkanski centar za Bliski istok, Beograd, Srbija

Vladimir Ćirić, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Adnan Silajdžić, Fakultet islamskih nauka, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Željko Kaluđerović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Marko Veković, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, Srbija

Hamid Parsania, Baqir al-Olum University, Qom, I. R. Iran

Shuja Ali Mirza, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Shiraz Husain Agha, al-Mustafa International University, Qom, I. R. Iran

Habibollah Babaei, Islamic Science and Culture Academy, Qom, I. R. Iran

Abdulkadir A. Mubarak, Faculty of Law, University of Abuja, Nigeria

Ammar Fauzi, The Islamic College, Jakarta, Indonesia

Mohammad E. Mesbahi, The Islamic College, London, UK

 

Lektura i korektura

Spomenka Tripković

Dragana Govedarica Kostopoulos (English texts)

 

Grafički dizajn i tehničko uređenje

Mario Lampić

 

Adresa uredništva

Uroša Martinovića 18/32, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 4065 636

www.centarkom.rs; kontakt@centarkom.rs

 

Štampa

„Službeni glasnik”, Beograd

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...