- Vol. V, 2, 2016.

Shiraz Husain Agha
Kom, vol. V, 2, pp. 1–21, 2016.
 

Mohammad Ali Niyazi
Kom, vol. V, 2, pp. 23–38, 2016.
 

Tehran Halilović
Kom, vol. V, 2, str. 39–54, 2016.
 

Hasan Džilo
Kom, vol. V, 2, str. 55–74, 2016.
 

Muamer Halilović
Kom, vol. V, 2, str. 75–98, 2016.
 

Seid Halilović
Kom, vol. V, 2, str. 99–124, 2016.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...