- Vol. XI, 3, 2022.

Muamer Halilović
Kom, vol. XI, 3, str. 1–22, 2022.
DOI: 10.5937/kom2203001H

 

Hasan Džilo
Kom, vol. XI, 3, str. 23–50, 2022.
DOI: 10.5937/kom2203023D

 

Tehran Halilović
Kom, vol. XI, 3, str. 51–69, 2022.
DOI: 10.5937/kom2203051H

 

Refik Razić
Kom, vol. XI, 3, str. 71–83, 2022.
DOI: 10.5937/kom2203071R

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...