Na međunarodnoj konferenciji u Tehranu

Dr Seid Halilović, direktor Centra za religijske nauke „Kom“ učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Verski učenjaci i islamsko buđenje“, održanoj u iranskoj prestonici Tehranu, 29. i 30. aprila 2013. Na konferenciji je učešće uzelo više od 700 verskih učenjaka i predstavnika muslimanskih zajednica iz raznih zemalja sveta. Na početku konferencije govorio je vrhovni verski vođa Islamske Republike Iran, ajatolah Hamnei, a predsednik Irana g. Ahmadinežad obratio se učesnicima na završnoj sesiji konferencije.

Halilović je govorio u okviru glavne stručne komisije sa nazivom „Teorijske osnove islamskog buđenja“, prvog dana konferencije. Dvadeset govornika se obratilo članovima i učesnicima u radu komisije za koji se prijavilo 155 predstavnika muslimanskih zajednica, a komisijom je predsedavao ajatolah Ka’bi uticajan član Ekspertskog saveta vrhovnog verskog vođe Irana. U svom govoru na arapskom, Halilović se osvrnuo na sve uticajniju društvenu ulogu religije i religijskog spoznajnog stadijuma u savremenom svetu. Prema njegovim objašnjenjima, samo pre nekoliko decenija svi mislioci i analitičari su bili saglasni u vezi sa tim da religija nema nikakav uticaj u društveno-političkim sferama čovekovog života. Nakon pobede islamske revolucije u Iranu i poslednjih neočekivanih promena u arapskom svetu, postalo je evidentno da religijska društvena samosvest ne može biti isključena iz globalnog menadžmenta savremene spoznaje i identiteta. Direktor Centra za religijske nauke „Kom“ zaključio je da utemeljenje tradicionalnog spoznajno-vrednosnog sistema religijskih naučno-duhovnih baština može ključno pomoći u rešavanju mnogostrukih ontoloških, moralnih, društvenih i ekonomskih kriza sa kojima se suočava moderni čovek.

Na margini glavnih sesija konferencije, Halilović se susreo i odvojeno razgovarao sa brojnim značajnim predstavnicima islamske uleme i islamskih zajednica različitih zemalja, kao što su Bosna i Hercegovina, Slovenija, Grčka, Kanada, Argentina, Čile, Španija, Belgija, Francuska, Austrija, Alžir, Tunis, Egipat, Liban, Irak, Kirgistan i Tadžikistan. U tim odvojenim razgovorima, Halilović je svoje sagovornike detaljno upoznao i sa strateškim ciljevima i naučnim aktivnostima Centra za religijske nauke „Kom“ u Beogradu.

Halilović je boravio jedan dan i u svetom gradu Komu gde je razgovarao sa poznatim rektorom al-Mustafa internacionalnog univerziteta ajatolahom A’rafijem.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...