Odbrana magistarskih teza u Iranu

Dr Seid Halilović, član Centra za religijske nauke „Kom“ učestvovao je u svojstvu mentora u odbrani dve magistarske teze na Fakultetu za egzegezu i kur’anske nauke Univerziteta u Komu u Iranu, u ponedeljak, 16.07.2012.

Javna odbrana prvog rada pod nazivom „Poređenje spoznajnih principa tefsira al-Mizan i al-Manar na polju metafizičkih doktrina“ obavljena je pred Komisijom u sastavu: prof. dr Hoseini, predsednik i prof. dr Kajumi. Rad je ocenjen ocenom 19 od 20 ocena.

Javna odbrana druge teze pod nazivom „Kritika empirističkog istoricizma u orijentalističkom razumevanju Kur’ana“ obavljena je pred Komisijom u sastavu: prof. dr Alavimehr, predsednik, prof. dr Eskandarlu i prof. dr Kajumi. Rad je ocenjen ocenom 19.25 od 20 ocena.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...