Religija i ekonomija

U izdanju Hrišćanskog kulturnog centra u Beogradu objavljen je zbornik radova „Religija i ekonomija“ koji sadrži i rad dr Seida Halilovića sa naslovom: „Spoznajni principi religije i regionalni razvoj s osvrtom na islamsku teozofsku tradiciju“.

Ovaj zbornik je nastao u okviru projekta „Ekonomija i religija. Regionalni razvoj i religijski turizam“ koji je Hrišćanski kulturni centar realizovao uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Vlade R. Srbije.

Cilj konferencije, održane u Beogradu u okviru tog projekta, bio je da okupi stručnjake iz različitih oblasti, pre svega ekonomije i teologije, koji su imali prilike da razmene svoja mišljenja, podele iskustva i upoznaju se sa graničnim temama iz oblasti ekonomije i teologije, regionalnog razvoja, turizma i mogućnosti verskog turizma u Srbiji.

U rezimeu Halilovićevog rada čitamo:

Napredak nije uvek imao jedno značenje, pa u različitim vremenima nije bio ni istovetno realizovan. Dominantna moderna nauka je iznedrila inovativnu definiciju razvoja i bespremačnu podelu društava na razvijena i nerazvijena shodno svojstvenim spoznajnim principima. Naime, kod nas je u prvih sto pedeset do dvesta godina osmanske vladavine na Balkanu posebno bilo uočljivo prisustvo prosperitetnog duha i raskošnih znamenja islamske civilizacije u svim aspektima života ondašnjih muslimana. Međutim, po početku modernog doba u istoriji kulture južnoslovenskih muslimana od 1878, predstavnici svetovne inteligencije i reformističkog klera su, pod teških i neiskušanim okolnostima i u znaku podrške ili pritisaka aktuelnih vlada, svestrano insistirali na nužnom usmeravanju ka naučnim, društvenim i organizatorskim napretcima zapadnih zemalja, te sprovođenju metode modernog razvoja u svom društvu. Na tragu takve orijentacije, manifestovale su se različite dimenzije opšte krize sunovraćanja i samootuđenja naših muslimana koja, od vremena kada su modernistički misaoni okviri postali dominantni kod ovdašnjih naroda, traje preko sto godina. Služeći se metodom analize literature i izvora, ova studija želi da razotkrije skrivene aspekte činjenice da predvodnici južnoslovenskih muslimana, uvereni u to da zapadnjački model razvoja predstavlja čovekovu zapečaćenu sudbinu, nisu mogli da reše mnogostruke probleme svoga društva i pored toga što su dosledno sprovodili različite okvire modernog razvoja. Istraživači ove tematike su, takođe, uglavnom prenebregavali istorijska i spoznajna iskustva naših muslimana i značaj baštine njihove briljantne učenosti, dok su se nužno klonili toga da razjasne okvir svestranog napretka verujućih naroda na temeljima religijske tradicije i društvenog teomonističkog pogleda.

 

Halilović u svom radu govori o principima napretka i razvoja, položaju muslimana na Balkanu u vreme dominacije religijske tradicije, zapadnom razvoju prema savremenim misliocima južnoslovenskih muslimana i o rekonstrukciji religijske kulture naših muslimana na temelju modernog razvoja.

 

U ovom zborniku objavljeni su, takođe, radovi i delovi učenja Svetog Vasilija Velikog, Vladike Nikolaja Velimirovića, Hrista Janarasa, Georgija I. Manzaridisa, Borisa Begovića, Boška Mijatovića, blagopočivšeg oca Radovana Bigovića, Antonija Arasa, Davora Džalta, Dragane Radisavljević-Ćiparizović i Vladimira Marjanovića.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...