Religija i regionalni razvoj

Hrišćanski kulturni centar je sredinom 2011. godine, u Beogradu organizovao konferenciju „Religija i ekonomija. Regionalni razvoj i religijski turizam“, pod potkroviteljstvom Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije. Zbornik radova sa te konferencije će uskoro ugledati svetlo dana i sadržaće i članak Seida Halilovića, člana Centra za religijske nauke „Kom“, pod naslovom „Spoznajni principi religije i regionalni razvoj s osvrtom na islamsku teozofsku tradiciju“.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...