Obaveštenja

Novi VIDEO zapisi:

 

1. Dr Seid Halilović: O islamskoj filozofiji i misticizmu

 

2. Dr Seid Halilović: Islamska filozofija i Vitgenštajnove jezičke igre – kritika odnosa kulture i nauke

 

Časopis za religijske nauke „Kom“ svrstan je od 2014. na listu kategorizacije naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije.

 

Indeksiranje:

 

Radove slati na adresu:

kontakt@centarkom.rs

Uputstvo autorima

Politika časopisa – naučni i etički integritet

 

Objavljen časopis Kom, vol. XII, br. 1

Iz štampe je izašao prvi broj dvanaestog volumena časopisa za religijske nauke „Kom” u izdanju Centra za religijske nauke „Kom”. U ovom broju objavljena su četiri original...

čitaj dalje

Dr Seid Halilović: Islamska filozofija i logički pozitivizam (tribina)

Dr Seid Halilović održao je predavanje pod naslovom „Islamska filozofija i logički pozitivizam – odnos religije,... »»

Video konferencija: Halilović o mističkom služenju Bogu

Dr Seid Halilović govorio je o temi „Ali ibn Abi Talib i mističko služenje Bogu“, na video konferenciji koja je ... »»

Dr Muamer Halilović: Islamska socijalna filozofija i Emil Dirkem (tribina)

Dr Muamer Halilović održao je predavanje pod naslovom „Islamska socijalna filozofija i Emil Dirkem” u okviru novo... »»