„Religija-sekularizam-laicizam“

Fondacija Konrad Adenauer i Hrišćanski kulturni centar su 10. marta 2012, u hotelu Bah u Beogradu, organizovali konferenciju „Religija-sekularizam-laicizam“. Na konferenciji su govorili prof. dr Darko Tanasković, sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, g. Zoran Pusić, ispred Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, dr Dragan Todorović, sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, te prof. dr Janez Juhant, sa Teološkog fakulteta iz Ljubljane, dr Seid Halilović, ispred Centra za religijske nauke „Kom“ iz Beograda i prof. dr Zoran Krstić, sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Moderatori dve odvojene sesije su bili prof. dr Radovan Bigović, sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Marko Nikolić, sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu iz Beograda.

Seid Halilović je govorio na temu „Spoznajni i kosmološki principi sekularizma iz ugla islama“.

Vest o konferenciji su objavili i pojedini mediji sa verskom orijentacijom.

Konferencija „Religija-sekularizam-laicizam“

Seid Halilović, Spoznajni principi sekularizma iz ugla islama, od 52. min. do 71. min.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...