Osnovan Centar za religijske nauke

Članovi Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ su 21.02.2012. usvojili Statut Centra i Centar je 02.03.2012 upisan u Registar udruženja Agencije za privredne registre Republike Srbije. Centar za religijske nauke „Kom“ je, prema Statutu i izrađenom strateškom planu, nevladina i neprofitna institucija koja deluje u okviru zakona Republike Srbije i posvećena je širenju izvornog religijskog identiteta usred tegobnih prilika u kojima se nalazi savremeni čovek. U saradnji sa studentima i elitnim i talentovanim misliocima, Centar deluje kroz realizaciju naučno-istraživačkih projekata, održavanje skupova i kratkoročnih edukativnih kurseva, i usmeren je ka produkciji religijske nauke čiji će rezultati biti dostupni u okviru izdavaštva i na veb stranicama. Ova institucija je osnovana sa orijentacijom na celokupan region Južnih Slovena, sa sedištem u Beogradu i koristi savremene tehnologije radi ostvarenja naučnog kredibiliteta i sprovođenja znanja u delo.

Centar će delovati radi postizanja sledećih strateških ciljeva:

1. Sticanje najvišeg kredibiliteta i autoriteta na polju produkcije oživotvorujuće religijske nauke u regionu.

2. Osposobljavanje istraživačkog, prosvetnog, verničkog, moralnog, ekspertskog i aktivnog kadra iz oblasti religijskih nauka.

3. Korišćenje najautentičnijih organizatorskih i istraživačkih standarda.

4. Konstruktivna i uticajna saradnja sa značajnim naučnim institucijama.

5. Dobijanje podrške javnosti i uspostavljanje trajnog i uticajnog odnosa sa fizičkim i pravnim licima.

6. Prerastanje u naučni institut i učestvovanje istraživačkih grupa u menadžmentu znanja u regionu.

7. Osnivanje Fakulteta religijskih nauka u Beogradu i angažovanje istraživačkih grupa na polju izrade udžbenika i obrazovnog planiranja.

 

U okviru Centra, aktivne su tri grupe: Grupa za savremeno religijsko mišljenje, Grupa za religijsku filozofiju i Grupa za religijsku civilizaciju.

Centar se nalazi u centralnom delu Beograda, u ulici Resavska broj 76, na drugom spratu, u blizini mnogih naučno-istraživačkih i državnih institucija. Centar ima i svoju stručnu biblioteku sa oko četiri hiljade tomova knjiga na arapskom, persijskom i našem jeziku.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...