Najfinije tajne pokajanja

Izvor, broj 5, mart 2015.

Dr Seid Halilović

Kada se pokaje i zaboravi svoje zlodelo, duhovni putnik pristupa tajni tog zaborava. Sada, u svemu tome on vidi volju božju, vidi da je Bog prisutan

 

Pokajanje ima svoje spoljašnje i tajnovite aspekte. Ti tajnoviti aspekti takođe imaju tri dublje i sasvim prefinjene tajne. One pred­stavljaju srce unutrašnjeg lica pokajanja, a to su sledeće tajne:

1. Nakon što je čistotom duše ostavio za sobom svoj greh, duhovni putnik se još jednom mora osvrnuti na zločin koji je počinio prema svojoj duši. No, ovaj put on ne raz­mišlja o samom zločinu, već o tome zašto ga je Bog napu­stio i dozvolio mu da zgreši. Drugim rečima, on sada mi­sli o onome što je bila volja božja i o samom Bogu. On će shvatiti da ga Bog nije zaštitio iz dva sledeća moguća razloga:

a. da bi, ukoliko se ponovo vrati Bogu, saznao da samo Bog može da ga štiti od greha, da sakrije od drugih ljudi njegova zlodela, da blagošću Svojom odgađa kaznu ne bi li se sam čovek pokajao, da milostivo prihvati izvinjenje i da neizmernom dobro­tom pređe preko ranijih grehova osobe koja se pokaje;

b. da bi, ako će biti kažnjen, uočio da je Bog neopisivo pravedan, jer Bog neće ka­zniti grešnika sve dok sam on ne shvati da zaslužuje kaznu zbog zlodela koje je svoje­voljno počinio.

2. Osoba koja se pokajala, a koja sasvim dobro prepoznaje svoje mane, treba da shvati da ništa dobro ne potiče od nje, nego da je Bog izvor sve do­brote. Kada se osvrne na svoje pokajanje, ona će videti da je greh bio njen, a da je uspešno pokajanje bilo samo plod božje neizmerne dobrote i milosti.

3. Zahvaljujući tome što je shvatio da je svaki greh nužno i uvek omražen na stazi usavršavanja duše, duhovni putnik će moći ispravno da razume i najuzvišeniju tajnu pokajanja. A to je da on ne sme praviti razliku između sebe i Boga, te pripisivati sebi zlo a Bogu ono što je dobro. Jer, sve je od Boga i Bog je svugde i u svim delima prisutan. Otuda, sve je samo lepo i dobro i „sve je ništavno sem lica božjeg“.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...