Napredak ka blaženstvu

Izvor, broj 5, mart 2015.

Dr Seid Halilović

Čovek je jedino biće koje može da planira i da sprovede program duhovnog napretka celog svog društva. Ako to ne učini, njegovo društvo će propasti

Napredak u društvu, poput svih promena u bićima i u univerzumu, ima svoje posebne uzroke. Društvo ne može napredovati neza­visno od tih uzroka. Međutim, taj napredak u različitim tradicionalnim i modernim društvima nema uvek isto usmerenje. Me­rilo i cilj prosperiteta katkad se ogledaju u tome da jedno društvo stekne nadmoć nad drugim društvima. To znači da će napred­nija društva nužno biti moćnija i možemo reći spremnija da iskoriste prirodna bogat­stva slabijih naroda. Prema drugoj definici­ji, cilj društvenog razvoja jeste intelektualno i duhovno napredovanje svih članova društva.

Slavni muslimanski filozof Farabi (umro 950) svrhu društvenog i političkog života vidi u višnjem, metafizičkom blaženstvu. On ističe da se takvo blaženstvo postiže onda kada su vrla dela zajednička karakteri­stika svih država i zajednica. Moralne vrline i duhovno usavršavanje, prema njegovim političkim pogledima, biće pokazatelji da ljudi zaista napreduju u svom individual­nom i društvenom životu.

Na mnogim mestima u svetim religijskim tekstovima, takođe, susrećemo se sa porukom da blaženstvo za­služuju samo oni koji veruju u uzvišene istine i koji su privrženi večnim vrednostima.

Ako bude prihvaćeno da su višnja religijska učenja i moral­no-pravne vrednosti merodav­ni, tada će eventualni sukobi u društvu jednostavnije moći da se otklone. A znamo da napre­dak jednog društva lako može biti zaustavljen zbog nesuglasica i sukoba u tom društvu. U pro­tivnom, nesuglasice će se možda rešavati tako što će najmoćniji članovi društva nametnuti dru­gima svoje odluke i svoje izbore.

Kada budemo stremili uzviše­nom i duhovnom unapređenju svog društva, tj. unapređenju svojih intelektualnih i kultur­nih istinskih bogatstava, imaće­mo pravo da očekujemo da naši naslednici budu prosperitetni, uzorni i plemeniti ljudi.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...