Antropološki fundamenti islamske civilizacije

Studija Muamera Halilovića, člana Centra za religijske nauke „Kom“ i šefa Grupe za religijsku civilizaciju, pod naslovom „Antropološki fundamenti islamske civilizacije“ objavljena je krajem 2012, u novom, devetom broju zbornika „Mileševski zapisi“ Muzeja u Prijepolju.

 

Ovde možete pročitati pun tekst studije.

 

Halilović, u svom radu, ističe da islamska civilizacija poseduje epistemološki i sopstveni identitet tako što joj se gnoseološki fundamenti zasnivaju na racionalnim principima, koji na logički način proizvode i zakone ostalih nauka. Upravo zbog te potpuno izvesne znanstvene klasifikacije izložene u njenim osnovama, ona i u svojim partikularnijim segmentima duboko oseća duh racionalnosti. Maksimalna manifestacija monoteističkih spoznajnih principa, spomenutoj civilizaciji pridaje božansku nijansu čiji se odsjaj pokazuje u svim njenim elementima. Najzad, intelektualno prihvatanje, srdačno uverenje i praktične obaveze svakog pojedinca u toj civilizaciji stvara jedinstveni cilj i utilitarnu garanciju za sprovođenje monolitnog božanskog znanja.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...