Održan 2. kurs islamske filozofije u Prijepolju

U organizaciji Centra za religijske nauke „Kom“ održan je 2. kurs islamske filozofije u Prijepolju od 23. do 27. juna 2014. Nakon uspešnog završetka kursa islamske filozofije u Beogradu u maju ove godine, ovaj kurs je u okviru pet radionica organizovan u galeriji Muzeja u Prijepolju.

Cilj radionica bio je upoznavanje učesnika sa glavnim istorijskim karakteristikama različitih škola filozofske misli u islamu. Takođe, u uvodnom delu prve radionice široj stručnoj publici u Prijepolju prezentovani su najznačajniji rezultati naučnog rada članova i saradnika Centra za religijske nauke „Kom“ u proteklom periodu, a u skladu sa definisanim usmerenjima strateškog plana Centra.

Sadržaj kursa bio je usklađen sa tradicionalnim modelom izučavanja islamske filozofije i sve analize neposredno su se oslanjale na izvorna arapska i persijska dela slavnih muslimanskih filozofa. Kao i na 1. kursu islamske filozofije u Beogradu, sadržinski okviri radionica bili su zasnovani na sumarnom prikazu glavnih delova knjige Kratka istorija islamske filozofije, prve autorske monografije o istoriji islamske filozofije čiji su autori iz našeg regiona.

Svaka radionica je trajala devedeset minuta, a poslednjih pola sata bilo je predviđeno za interaktivnu diskusiju. Za svaku radionicu bila je pripremljena odvojena PowerPoint prezentacija.

Lokalni i regionalni mediji, poput Regionalne TV Novi Pazar, TV Forum iz Prijepolja i lista „Polimlje“ iz Prijepolja, preneli su vest o održavanju kursa islamske filozofije u Prijepolju u organizaciji Centra za religijske nauke „Kom“. U svojim kratkim izjavama, dr Seid Halilović član Saveta osnivača Centra istakao je da cilj islamske i religijske filozofije nije samo stručno predstavljanje naučnih rezultata naših filozofskih razmatranja, nego to da se prezentuju doktrine koje prosvetljuju čovekovu dušu i produbljuju naše znanje o religiji. On je, između ostalog, kazao: „Nauka i filozofija će biti produktivne i korisne samo onda kada budu prezentovane običnim ljudima. Nauka nije blago elite, nego zajednička baština svih nas. Ona mora oplemeniti naše celokupno društvo, usmeriti ga i obogatiti čoveka koji je svestrano opterećen mnogostrukim krizama modernog sveta“.

Niže možete pogledati izveštaje koji su emitovani u dnevniku RTV Novi Pazar i TV Forum iz Prijepolja:

RTV Novi Pazar, dnevnik, 25. jun 2014.

TV Forum, vesti, 23. jun 2014. (od 5:04 do 7:24)

 

U nastavku, ukratko predstavljamo nazive, raspored i najznačajnije sadržinske karakteristike pet održanih radionica.

1. Originalnost islamske filozofije

Datum: ponedeljak, 23. jun

Predavači: dr Seid Halilović i dr Tehran Halilović

Muslimanski filozof je uveren da religija nudi saznajna rešenja za mnoga njegova pitanja, između ostalog i filozofska. Bilo bi neopravdano ako bi muslimanski filozof sa ovom saznajnom pozadinom ostao ravnodušan prema istini koju je upoznao u pouzdanim i izvesnim izvorima, onda kada bi počeo da se bavi filozofskim pitanjima racionalnom metodom.

 

2. Ibn Sina i peripatetička filozofija

Datum: utorak, 24. jun

Predavač: dr Tehran Halilović

Ibn Sina (370/980–428/1037) obuhvatno je realizovao filozofsku nameru da približi starogrčku i aleksandrijsku filozofiju kur’anskim monoteističkim doktrinama.

 

3. Suhravardi i iluminativna filozofija

Datum: sreda, 25. jun

Predavač: dr Seid Halilović

Šihabudin Suhravardi, poznatiji kao Šejh Išrak (Učitelj iluminacije) rođen je 549/1153. On u okviru svog novog filozofskog sistema insistira na tome da se nužno moraju prihvatiti kako diskurzivna moć, tako i moć intuicije.

 

4. Ibn Arabi i doktrinarna gnoza

Datum: četvrtak, 26. jun

Predavači: dr Seid Halilović i dr Muamer Halilović

Istaknuti muslimanski gnostici ističu da filozofski razum može razotkriti i dokazati sva gnostička višnja saznanja, ali u tom procesu razum ne može biti sam, već je potrebno da bude podržan od strane više i savršenije saznajne moći.

5. Mula Sadra i transcendentna filozofija

Datum: petak, 27. jun

Predavač: dr Muamer Halilović

U okviru svoje briljantne škole transcendentne filozofije, Mula Sadra je preusmerio tok celokupne sudbine muslimanske misli. On je različita usmerenja doktrinarne gnoze i dogmatičke teologije u islamu sistematizovano približio demonstrativnoj metodi muslimanske filozofije.

 

Slike sa kursa islamske filozofije u Prijepolju možete pogledati u Galeriji.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...