Održana prva radionica o islamskoj filozofiji

Prva radionica u okviru kursa islamske filozofije održana je u prostorijama Centra za religijske nauke „Kom“ u Beogradu 13. maja 2014. Naziv prve radionice bio je „Originalnost islamske filozofije“ i na tu temu govorio je dr Tehran Halilović, koji je upravo o tome pisao i svoju doktorsku disertaciju.

 

Na početku radionice, Seid Halilović je upoznao učesnike sa strateškim ciljevima održavanja stručnih edukativnih kurseva u Centru „Kom“. On je objasnio da Centar na taj način aktivno pristupa procesu produkcije religijske nauke i učestvovanja u menadžmentu znanja u regionu. Halilović je istakao da su sadržinski okviri kursa utemeljeni na tekstu prve autorske monografije o istoriji islamske filozofije na našim jezicima koju će uskoro objaviti Centar za religijske nauke „Kom“.

 

Svoju analizu originalnosti islamske filozofije, Tehran Halilović je otpočeo razmatranjem prisustva filozofskih sadržaja u samim islamskim predanjima, kao i značaja ranog Pokreta prevođenja filozofskih knjiga na arapski jezik. On je objasnio da filozofski sadržaj u jednom delu islamskih izvornih tekstova i predanja predstavlja značajno bogatstvo i priprema podlogu za to da se uspostavi jasno filozofsko mišljenje u okrilju islamskih principa. Halilović je konstatovao da Prevodilački pokret upravo iz tog razloga treba razumeti isključivo kao rezultat naučnog razvoja i unapređenja islamskog društva, a ne kao posledicu uticaja stranih kultura.

Šef Grupe za religijsku filozofiju Centra za religijske nauke „Kom“ u nastavku je govorio o samoj suštini islamske filozofije i uočio da muslimanski filozof veruje da religija nudi saznajna rešenja za mnoga njegova pitanja, između ostalih i filozofska. Otuda, prema Halilovićevim objašnjenjima, bilo bi neopravdano ako bi muslimanski filozof sa ovom saznajnom pozadinom ostao ravnodušan prema istini koju je upoznao u pouzdanim i izvesnim izvorima, onda kada bi počeo da se bavi filozofskim pitanjima racionalnom metodom.

Na kraju prve radionice, dr Tehran Halilović je naveo tri najznačajnije filozofske škole u islamu, a to su: islamska peripatetička filozofija, iluminativna filozofija i transcendentna filozofija.

Nakon Halilovićevog izlaganja, učesnici su otvorili izuzetno sadržajnu diskusiju i govorili o značaju i različitim značenjima razuma u islamskoj, hrišćanskoj i poslerenesansnoj filozofiji, kao i o hijerarhiji stupnjeva ontoloških svetova u muslimanskoj filozofskoj tradiciji.

 

Raspored i nazive svih radionica u okviru kursa islamske filozofije možete pogledati ovde.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...