Otkrovenje, ta’vil i savršeni čovek

U prostorijama Kulturnog centra Irana u Beogradu je 05.06.2012. održana diskusiona sekcija o islamskoj duhovnosti u Iranu, u organizaciji Društva srpsko-iranskog prijateljstva, Kulturnog centra Irana i Centra za religijske nauke „Kom“. Razgovaralo se o sledećim temama:

-  Odnos između mita, razuma i nauke u islamsko-iranskoj filozofiji.

-  Osnovne karakteristike islamske filozofije u Iranu.

-  Definicija i usmerenja egzoteričnog i ezoteričnog tumačenja religijskih doktrina i kur’anskoga teksta (tafsir i ta’vil).

-  Položaj savršenog čoveka u filozofsko-gnostičkoj tradiciji iranskih muslimana.

Niže možete pogledati video zapise sa pomenute sekcije.

 

Razum i otkrovenje u islamu

 

Iranci i islamska filozofija

 

Tefsir i ta’vil

 

Savršeni čovek u islamu

 

Diskusija o islamskoj duhovnosti u Iranu

 

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...