„Mladi i islamsko buđenje“

Seid Halilović i Muamer Halilović, članovi Centra za religijske nauke „Kom“ su, 29. i 30. januara 2012. godine učestvovali u radu međunarodne konferencije „Mladi i islamsko buđenje“ u iranskoj prestonici, Tehranu. U svojstvu člana predsedničkog veća konferencije, Seid Halilović je održao dva govora, na generalnoj skupštini i u jednoj stručnoj komisiji. On je istakao da je zbog mnogostrukih ontoloških i društvenih kriza modernog čoveka, religijsko buđenje zajednički cilj svih verujućih ljudi koji žele da jasno očuvaju metafizički identitet svojih religijskih tradicija.

Govor Seida Halilovića je izazvao veliku pažnju prisutnih i medija i zbog toga što su se posebno, opširno i emotivno na njegova objašnjenja osvrnuli dr Aliakbar Velajati, generalni sekretar konferencije i specijalni savetnik iranskog vrhovnog verskog vođe za međunarodna pitanja i dr Ibrahim Džafari, bivši premijer Iraka. Dr Velajati je govorio i o Halilovićevoj doktorskoj disertaciji i svojoj ulozi kao mentora prilikom ispisivanja tog rada.

Na pomenutoj konferenciji, učešće je uzelo preko hiljadu mladih mislilaca iz raznih zemalja sveta.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...