O političkoj filozofiji u islamu

Institut za političke studije održao je, u Beogradu, naučni skup na temu „Nacionalni identitet i religija“. Na skupu je uzeo učešće veliki broj renomiranih naučnika iz zemlje i inostranstva. Održavanje skupa pomoglo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Zbornik naučnih radova sa ovog skupa objavljen je kao rezultat rada na projektu „Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija“.

Dr Seid Halilović, šef Grupe za savremeno religijsko mišljenje Centra za religijske nauke „Kom“, govorio je na temu „Religija i identitet u političkoj filozofiji islama“. Pun tekst njegovog istoimenog naučnog rada možete pročitati ovde:

 

Halilović, Seid (2013), „Religija i identitet u političkoj filozofiji islama“, u Z. Milošević i Ž. Đurić (prir.), Nacionalni identitet i religija, Beograd: Institut za političke studije.

 

Sažetak:

Autor u ovom radu pokušava da odredi metodološka usmerenja spoznajnih principa političke filozofije islama u definiciji odnosa između religije i identiteta. Suština identiteta u okviru religijskog spoznajnog stadijuma neće biti ispravno razotkrivena ukoliko različiti izvori saznanja u političkoj filozofiji religije ne budu detaljno razmotreni. Zbog toga, komparativni pristup analiziranju tradicionalne i moderne definicije političke filozofije i nauke označiće osnovnu metodološku orijentaciju ovog rada. Zaključićemo da politička filozofija islama koristi različite izvore spoznaje, poput osetnog iskustva, razuma, intuicije i svetih predanja i da se fundamentalno razlikuje od moderne političke nauke koja je otuđena od filozofske izvesnosti i vrednosnih sudova. Samim tim, tradicionalni politički filozofi govore o čoveku čiji identitet i život u senzibilnom svetu manifestuju različite ontološko-metafizičke sfere individualne i političke realnosti i bivaju usredsređeni na višnje stupnjeve njegovog primordijalnog bića. Društveni preokreti u savremenom islamskom svetu ne mogu se obuhvatno vrednovati ako se prenebregnu ove metodološko-spoznajne osnove religijske političke filozofije.

 

Svi radovi spomenutog zbornika dostupni su na sledećoj adresi, na veb prezentaciji Instituta za političke studije:

http://www.ipsbgd.edu.rs/CD-zbornik%20NAC%20ID%20I%20RELIGIJA.pdf

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...