Ajatolah Arafi u Beogradu

Ajatolah prof. dr Arafi boravio je u Beogradu od 21. do 24. oktobra 2014. kao gost Centra za religijske nauke „Kom“. Ajatolah Arafi je rektor al-Mustafa internacionalnog univerziteta i jedan od najuticajnijih religijskih mislilaca u današnjem Iranu. U Srbiju je došao u svojstvu predstavnika vrhovnog verskog vođe Irana ajatolaha Hamneija. Njegov otac, ajatolah Muhamad Ibrahim Arafi bio je jedan od bliskih prijatelja imama Homeinija. Ajatolah Arafi je objavio više od deset knjiga i mnogobrojne naučne radove o islamskoj filozofiji, jurisprudenciji i pedagogiji. Dobitnik je brojnih naučnih nagrada i priznanja.

Obavljao je visoke funkcije u brojnim naučnim i kulturnim uticajnim institucijama u Iranu, kao što su Visoki savet za kulturu Ministarstva prosvete, Savet za kulturu Ministarstva kulture, Tradicionalni islamski univerzitet u svetom gradu Komu, Kongres religiologa Irana, Svetski centar za islamske studije u Komu, Organizacija za religijsku propagandu, Visoki savet za naučna istraživanja Irana.

U delegaciji ajatolaha Arafija bila su i tri prorektora al-Mustafa internacionalnog univerziteta, prof. dr Radžai prorektor za istraživanje, prof. dr Mirfatemi prorektor za finansije i prof. dr Motaki prorektor za ljudske resurse, kao i g. Alizade šef kabineta rektora. Al-Mustafa internacionalni univerzitet, sa sedištem u iranskom svetom gradu Komu, utemeljen je na naučnoj baštini tradicionalnog islamskog univerziteta po kom je taj grad nekoliko vekova posebno prepoznatljiv u muslimanskom svetu. Na al-Mustafa univerzitetu i fakultetima u njegovom sastavu danas studira preko 50 000 studenata iz 122 različite zemlje. Oni studiraju na jednom od 170 akreditovanih programa islamskih i humanističkih nauka. Al-Mustafa internacionalni univerzitet u svom sastavu ima 170 visokoškolskih jedinica i predstavništva u 60 zemalja sveta. Do sada ima zaključene sporazume o saradnji sa preko 110 univerziteta i naučnih institucija širom sveta. Član je Međunarodne asocijacije univerziteta (IUA), Federacije univerziteta islamskog sveta (FUIW), Asocijacije univerziteta Azije i Okeanije (AUAP), Međunarodne rektorske asocijacije (IAUP) i Unije studenata islamskog sveta (UIWS).

U toku svog boravka u Beogradu ajatolah prof. dr Arafi se susreo i razgovarao sa brojnim značajnim predstavnicima naučnog i univerzitetskog života Srbije, održao je predavanja u važnim edukativnim i istraživačkim institucijama u Beogradu i dao intervju za neke od vodećih medija i analitičkih magazina.

 

Susret sa prorektorom Beogradskog univerziteta

Odmah po dolasku u Beogradu, ajatolah Arafi je razgovarao, u zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu sa prof. dr Soldatićem prorektorom za međunarodnu saradnju i gđom Jandom Marković rukovodiocem Sektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju. Na tom sastanku razgovarano je o značaju uspostavljanja i razvijanja dugoročne saradnje između al-Mustafa internacionalnog univerziteta i Univerziteta u Beogradu. Obe strane su bile saglasne da bi zaključenje sporazuma o saradnji bilo ubrzano odlukom da rektor i nekoliko članova rektorskog kolegijuma, odnosno Senata Univerziteta u Beogradu posete sveti grad Kom i neposredno se upoznaju sa naučno-univerzitetskim kapacitetima al-Mustafa univerziteta.

 

Susret sa dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu

Ajatolah prof. dr Arafi posetio je Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu i razgovarao sa prof. dr Puzovićem dekanom, dr Sandom prodekanom za nauku i prof. dr Šijakovićem šefom Grupe za filozofiju Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i bivšim ministrom vera Vlade R. Srbije. Ajatolah Arafi i prof. dr Puzović insistirali su na posebnom značaju saznajnih i duhovnih sličnosti pravoslavnog hrišćanstva i islama i složili se da osnove odgovora koje različite religijske tradicije nude u vezi sa mnogobrojnim izazovima modernog sveta karakteriše kognitivno jedinstvo. U toku dužeg razgovora, posebno je razmatrana nužnost uspostavljanja čvršće naučne saradnje uticajnih univerzitetskih jedinica sa islamskim i pravoslavnim hrišćanskim usmerenjima.

 

Ajatolah Arafi posetio Centar za religijske nauke „Kom“

Rektor al-Mustafa internacionalnog univerziteta i članovi visoke delegacije ovog uticajnog univerziteta u islamskom svetu posetili su Centar za religijske nauke „Kom“ u Beogradu i opširno razgovarali sa članovima Saveta osnivača centra o detaljnim naučno-razvojnim usmerenjima Centra. Na tom sastanku predstavljeni su i analizirani svi osnovni organizacioni i naučni okviri realizacije strateške vizije Centra za religijske nauke „Kom“, koja glasi: prerastanje Centra u naučni institut, u okviru zakona R. Srbije, i učestvovanje istraživačkih grupa u menadžmentu znanja u regionu.

 

Susret sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije

Ajatolah prof. dr Arafi razgovarao je u Beogradu sa dr Verbićem ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije i njegovim saradnicima. Na tom sastanku su takođe bili prisutni, osim dr Seida Halilovića direktora Centra za religijske nauke „Kom“, g. Fahimpur ambasador I. R. Iran u Srbiji i dr Šalui kulturni ataše Irana u Beogradu. Ajatolah Arafi je upoznao ministra Verbića sa poslednjim preciznim normama i merilima kvalitativnog razvoja nauke u savremenom Iranu, posle pobede islamske revolucije. On je takođe izneo opširna objašnjenja o značaju al-Mustafa internacionalnog univerziteta, bogate tradicionalne baštine ovog islamskog univerziteta, kao i o primarnom usredsređenju edukativnog i istraživačkog rada univerziteta na produbljenje racionalnih i umerenih saznanja o religiji.

Ministar prosvete i nauke R. Srbije izrazio je zadovoljstvo zbog toga što se susreo sa ajatolahom prof. dr Arafijem i ukazao na činjenicu da Iran pokazuje stratešku ozbiljnost na polju nauke tako što posebnu pažnju pridaje definisanom povećanju broja specijalističkih istraživanja i doktorskih disertacija. On je istakao da je posebno dragoceno iransko iskustvo na polju kvalitativnog merenja napretka programa i rezultata visokog obrazovanja.

Na kraju ovog susreta, koji je održan u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije, ajatolah prof. dr Arafi je informisao ministra dr Verbića o strateškoj viziji Centra za religijske nauke „Kom“ i o značaju prerastanja tog centra u naučni institut, u okviru zakona R. Srbije.

 

Susret sa dekankom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

U toku susreta ajatolaha prof. dr Arafija sa ministrom prosvete i nauke R. Srbije, prof. dr Radžai prorektor za istraživanje al-Mustafa internacionalnog univerziteta razgovarao je sa prof. dr Vraneš dekankom Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prodekanima i prof. dr Mitrović upravnicom Katedre za orijentalistiku Filološkog fakulteta. Na tom sastanku, razmatrane su značajne mogućnosti uspostavljanja saradnje između al-Mustafa univerziteta i Filološkog fakulteta u Beogradu, na polju mističke i filozofske persijske književnosti, kao i ostalih vidova zajedničkih islamoloških projekata.

 

Predavanje na Katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta

Katedra za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i Centar za religijske nauke „Kom“ organizovali su predavanje ajatolaha prof. dr Arafija na temu „Islam, nauka, savremeni izazovi“. U prisustvu više od sto studenata Filološkog fakulteta, rektor al-Mustafa internacionalnog univerziteta govorio je o saznajnim ograničenjima moderne nauke i objasnio da se ta ograničenja mogu posmatrati kroz proces redukovanja izvora modernog saznanja u okvire empirijske nauke. On je analizirao osnovno usmerenje filozofske tradicije islama prema kom je potrebno koristiti sve uzvišene stadijume saznanja, kao što su objava, intuitivno saznanje, racionalno saznanje i najzad osetno saznanje.

 

Ajatolah Arafi posetio Bajrakli džamiju

Ajatolah Arafi i članovi visoke delegacije al-Mustafa internacionalnog univerziteta obišli su beogradsku Bajrakli džamiju. Nakon obavljene molitve oni su razgovarali sa muftijom g. Jusufspahićem o društvenim i saznajnim izazovima muslimana koji žive u Srbiji i regionu.

 

 

Ekskluzivan intervju ajatolaha Arafija za nedeljnik „Pečat“

Ajatolah prof. dr Arafi dao je ekskluzivan intervju za uticajni nedeljnik „Pečat“. Ajatolah Arafi je opširno analizirao značaj očuvanja tradicionalnog identiteta vernika u današnjim društvima, kao i nužnost osavremenjenja njihovog svestranog društveno-naučnog razvoja. On je govorio o značenju i osnovnim elementima umerenog i racionalnog islama, kao i potencijalima za proširenje i produbljenje naučne i kulturne saradnje Irana i Srbije. Rektor al-Mustafa univerziteta je takođe istakao značaj tolerantne koegzistencije muslimana i hrišćana na Balkanu.

 

Susret sa ambasadorom I. R. Iran u Srbiji

Ambasador I. R. Iran u Srbiji g. Fahimpur priredio je u svojoj rezidenciji u Beogradu svečanu večeru za ajatolaha prof. dr Arafija i članove njegove delegacije. Tom prilikom, ambasador je opširno informisao goste o značajnim vidovima mogućeg proširenja naučne, kulturne i ekonomske saradnje Irana i Srbije.

 

Predavanje na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju

Ajatolah prof. dr Arafi održao je važno predavanje na uticajnom Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, pod nazivom „Umereni islam od filozofije do politike. Iransko iskustvo“. Prisutnim naučnicima i istraživačima najpre je predstavio gosta dr Milidrag viši naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju. U svom predavanju ajatolah Arafi je detaljno analizirao osnovne elemente umerenog islama u savremenom svetu, kao što su: racionalna i filozofska utemeljenost, ekspertska dinamičnost, te protivljenje svim oblicima fanatizma, ekstremizma i ekskomunikacije.

Video zapis ovog predavanja možete pogledati niže.

 

Intervju ajatolaha Arafija za B92

Odmah po završetku predavanja na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju ajatolah prof. dr Arafi, koji je u Srbiju doputovao u svojstvu predstavnika vrhovnog verskog vođe Irana ajatolaha Hamneija, dao je intervju za uticajnu televiziju B92. Intervju sa ajatolahom Arafijem emitovan je dva puta u najgledanijim vestima televizije B92. Video zapis i pun tekst intervjua, koji su preneli i drugi mediji u Srbiji, možete pogledati na sledećoj adresi:

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=10&dd=24&nav_category=11&nav_id=915599

 

Ajatolah Arafi posetio Kulturni centar Irana u Beogradu

Na kraju svog boravka u Beogradu, ajatolah prof. dr Arafi i članovi delegacije al-Mustafa internacionalnog univerziteta posetili su Kulturni centar I. R. Iran u Beogradu i razgovarali sa kulturnim atašeom dr Šaluijem. Dr Šalui je upoznao goste sa rezultatima kulturnog i naučnog rada ovog centra u proteklim godinama.

Takođe, ajatolah Arafi se susreo i sa Irancima koji žive u Beogradu. Na tom sastanku koji je organizovan u rezidenciji ambasadora I. R. Iran u Beogradu, rektor al-Mustafa internacionalnog univerziteta održao je predavanje o značaju duhovnog vaspitanja vernika u savremenom svetu.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...