Bivši ministar vera posetio Centar

Prof. dr Bogoljub Šijaković redovni profesor i šef Grupe za filosofiju Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu posetio je Centar za religijske nauke „Kom“ poslednjeg dana 2013. godine. Prof. Šijaković je o različitim filozofskim i religijskim temama objavio brojne knjige, studije, članke i prikaze u domaćoj i stranoj periodici i zbornicima, kao i prevode stručnih tekstova. Priredio je veći broj stručnih tematskih zbornika, urednik je nekoliko stručnih periodičnih publikacija, a od 2008. do 2012. bio je i ministar vera u Vladi R. Srbije.

Članovi Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ upoznali su prof. dr Šijakovića sa strateškim usmerenjima i ciljevima Centra, kao i sa najznačajnijim poslednjim rezultatima naučnih aktivnosti članova i saradnika Centra. Redovnom profesoru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta predstavljen je strateški cilj Centra o aktivnom sudelovanju u menadžmentu znanja u regionu, u okviru saznajnog stadijuma religijskih naučnih disciplina.

Prof. dr Šijaković je istakao značaj utemeljenog naučnog pristupa izučavanju islamske tradicije u našim krajevima. On je konstatovao da na tom polju treba prezentovati što više naučnih radova koji će biti zasnovani na jasnim metodološkim normama, a koji će istovremeno biti usredsređeni na posebne saznajne i kulturološke kontekste našeg društvenog bića. Glavni i odgovorni urednik naučnog časopisa „Philotheos“ dodao je da je upravo to bila namera tematskog zbornika „Islamobalkanika“ čiji prvi broj je objavljen u Beogradu 2011. godine. Biviši ministar vera je, takođe, pohvalio naučne radove koji su objavljeni u dosadašnjim brojevima časopisa za religijske nauke „Kom“, istakavši da ti radovi zaslužuju posebnu pažnju.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...