Časopis Kom u indeksnoj bazi podataka Dimensions

U novoj indeksnoj bazi podataka Dimensions objavljeni su metapodaci o naučnim radovima iz časopisa za religijske nauke Kom i, prema poslovnom modelu na kom se zasniva Dimensions, svi korisnici mogu preuzeti naučne radove u formi punog teksta.

Nova baza podataka Dimensions pojavila se pre duže od godinu dana i sadrži podatke o preko sto miliona publikacija. Planirano je da se u narednom periodu Dimensions proširi podacima iz novih izvora, prema ambicioznom projektu iza kog stoji kompanija „Digital Science“, u saradnji s brojnim kompanijama i partnerima iz celog sveta.

Na osnovu izveštaja Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON), Dimensions je kombinacija tradicionalne citatne baze podataka, pretraživača izvora naučnih informacija i analitičkih alata, a prati se i odjek naučnih publikacija u izvorima koje tradicionalna bibliometrija ne prati. Prema poslovnom modelu na kom se zasniva Dimensions, osnovne opcije, kao što su pretraživač publikacija i podaci o publikacijama, besplatno su dostupne svima, dok su ostale informacije dostupne samo pretplaćenim korisnicima. Time se ova baza razlikuje od tradicionalnih citatnih baza podataka (Web of Science i Scopus) koje su dostupne samo pretplaćenim korisnicima.

 

Podsećamo da je časopis za religijske nauke Kom ranije indeksiran u bazama podataka SCIndeks, DOAJ i CEEOL. Od 2014. godine ovaj časopis svrstan je na listu kategorizacije naučnih časopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja R. Srbije.

Od početne 2012. godine do kraja 2018, u časopisu Kom ukupno je objavljeno 99 naučnih radova autora iz Srbije, BiH, Makedonije, Slovenije, Grčke, Nemačke, Engleske, Indonezije, Irana, Nigerije, Amerike i Kanade. U poslednjem Bibliometrijskom izveštaju o naučnim časopisima koji objavljuje CEON, časopis Kom je imao najbolji dvogodišnji impakt faktor (CEON IF2) u grupi časopisa iz oblasti filozofije i teologije u R. Srbiji.

 

Časopis za religijske nauke Kom objavljuje prethodno neobjavljene originalne naučne radove i pregledne radove iz oblasti religijske filozofije, religijske civilizacije i društvenih nauka i savremene religijske misli. Primljeni radovi podležu recenziji i svaki rad recenziraju najmanje dva recenzenta.

Detalje o časopisu i Uputstvo autorima možete pogledati OVDE.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...