Dr Seid Halilović izabran za člana Odbora za orijentalne studije Matice srpske

Dr Seid Halilović, član Centra za religijske nauke „Kom”, izabran je za člana Odbora za orijentalne studije Matice srpske – najstarije književne, kulturne i naučne institucije u Srbiji.

Prof. dr Dragan Stanić, predsednik Matice srpske, u pismu dr Seidu Haliloviću navodi:

 

„Poštovani gospodine Haliloviću,

Zadovoljstvo mi je da Vas obavestim da ste na 20. sednici Upravnog odbora Matice srpske, održanoj 27. novembra 2023. godine, izabrani za člana Odbora za orijentalne studije Matice srpske. Uveren sam da ćemo uspešno sarađivati i doprineti ostvarenju književnih, kulturnih i naučnih ciljeva Matice srpske.

Obaveštavam Vas, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, da će Vaše ime biti navođeno uz funkciju na koju ste imenovani na način kako je to uobičajeno u praksi Matice srpske.

Uz čestitke za izbor u Odbor, pridružujem izraze poštovanja i srdačne pozdrave.

Prof. dr Dragan Stanić

Predsednik Matice srpske”

 

Podsećamo da je Matica srpska osnovana 1826. godine u Pešti i preseljena je u Novi Sad 1864. godine. Novi Sad je od tada poznat kao „Srpska Atina” jer se smatralo da su se oko Matice srpske okupljali najobrazovaniji i najmudriji ljudi. Izdavački centar Matice srpske ima redovnu izdavačku aktivnost, uključujući nekoliko projekata od nacionalnog značaja. Matica srpska, u okviru Odeljenja za književnost i jezik, Leksikografskog odeljenja, Odeljenja za društvene nauke, Odeljenja za prirodne nauke, Odeljenja za likovne umetnosti, Odeljenja za scenske umetnosti i muziku i Rukopisnog odeljenja, objavljuje deset naučnih časopisa i publikacije od kapitalnog značaja za kulturu i nauku.

 

Seid Halilović (Prijepolje, 1980), član je Saveta osnivača Centra za religijske nauke Kom u Beogradu. Diplomirao je, magistrirao (tema: Mula Sadra Širazi i personalno jedinstvo egzistencije) i doktorirao (tema: Hijerarhija univerzuma kod Ibn Arabija i Jakoba Bemea) na Međunarodnom univerzitetu al Mustafa u iranskom gradu Komu. U toku boravka u Komu, u periodu od 1993. do kraja 2011, učestvovao je na dugogodišnjim tradicionalnim seminarima arapske morfologije, sintakse i retorike, islamske jurisprudencije i metodologije jurisprudencije, kao i islamske filozofije i teorijskog sufizma. Bio je član akademskog veća Međunarodnog univerziteta al Mustafa i prodekan na Fakultetu za studije o religijama i islamskim pravcima tog univerziteta do kraja 2011. Član je uredništva naučnog časopisa za religijske nauke Kom. Objavio je mnogobrojne naučne radove iz oblasti islamske filozofije, teorijskog sufizma i savremene muslimanske misli u domaćim i međunarodnim časopisima.

Važnije knjige: Tokovi islamske misli u XX veku (Beograd, 2021), Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu (Beograd, 2016), Kratka istorija islamske filozofije (koautor, Beograd, 2015, drugo izdanje), Nauka i filozofija (prevod s persijskog jezika, autor Hamid Parsanija, Beograd, 2012).

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...