Ministarstvo nauke: Kom naučni časopis M53

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije objavilo je novu listu kategorizacije naučnih časopisa. Časopisu za religijske nauke Kom dodeljen je status naučnog časopisa M53.

Časopis za religijske nauke Kom, na taj način, postaje prvi časopis u Srbiji i u regionu na jednoj zvaničnoj listi kategorizacije naučnih časopisa, u kom se objavljuju radovi o tradicionalnim religijskim i islamskim naučnim disciplinama – iz perspektive filozofije i društvenih nauka (u skladu sa UDK oznakom časopisa: 141.4+3). Na osnovu spomenute liste za 2014. godinu, u naučnoj oblasti „društveno-humanističke nauke: filozofija i teologija“, status naučnog časopisa u Srbiji ima samo osam časopisa. Jedan od tih časopisa je Kom, a u istoj grupi nalaze se i vodeći filozofski časopisi koji redovno izlaze nekoliko decenija.

S obzirom na to da je časopisu Kom priznat naučni status u postupku kategorizacije predviđene Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti, svi objavljeni radovi u Komu biće adekvatno bodovani.

Lista Ministarstva nauke formirana je na osnovu mišljenja matičnih odbora, a u skladu sa bibliometrijskom analizom Centra za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) i Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača.

U bibliometrijskoj analizi u izveštaju CEON-a, Kom je svrstan među najbolje naučne časopise pripadajuće oblasti – u slučaju tri sumarna pokazatelja kvaliteta, a to su: (1) serioznost (naučna i metodološka rigoroznost radova), (2) internacionalnost (jezička kompatibilnost i autorska međunarodna uključenost) i (3) vidljivost i dostupnost (stvaranje preduslova za lociranje i preuzimanje radova).

Časopis Kom se od 2014. godine indeksira u SCIndeksu. Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Svi članci koji se objavljuju u časopisu Kom dostupni su u vidu punog teksta na:

doiserbia.nb.rs

http://scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=2334-6396

www.centarkom.rs

Podsećamo da je časopis za religijske nauke Kom šestomesečnik koji od 2012. godine objavljuje Centar za religijske nauke Kom, osnovan u Beogradu prema jasnom strateškom planu i obuhvatnoj SWOT analizi. U časopisu Kom izdaju se analitički i kritički naučni radovi, ispisani sa ciljem produkcije religijskih naučnih disciplina, u okvirima religijske filozofije, religijske civilizacije i savremenog religijskog mišljenja.

Međunarodni savet časopisa čine poznati islamski filozofi, sociolozi i politikolozi iz Irana, Indonezije, Nigerije, Nemačke, Engleske i BiH.

U časopisu Kom objavljuju se samo radovi koji detaljno slede Uputstvo autorima i koji su ocenjeni od strane najmanje dva recenzenta kao originalan naučni rad ili pregledni rad. Ne objavljuju se stručni radovi, prevodi ni prikazi.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...