Naučni susreti u Centru

Prof. dr Elahitabar, pomoćnik rektora al-Mustafa internacionalnog univerziteta za istraživanje i prof. dr Ansari, šef kancelarije za naučnu saradnju tog uticajnog islamskog univerziteta iz Irana, posetili su Centar za religijske nauke „Kom“ i razgovarali sa značajnim predstavnicima naučnog života u Beogradu.

Oni su, 16. februara, razgovarali sa prof. dr Dragom Đurićem, upravnikom odeljenja za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i urednikom naučnog časopisa Srpskog filozofskog društva „Theoria“. U dužem i analitičkom razgovoru, razmatrani su različiti aspekti značaja humanističkih nauka i naučnog istraživanja u Srbiji, kao i modeli unapređenja kvaliteta stručnih i naučnih časopisa. Prof. dr Đurić je, takođe, govorio o značaju i istorijatu Beogradskog univerziteta. On se osvrnuo na precizan odnos između analitičke filozofije i filozofije religije i objasnio je da se studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu, na taj način, upoznavaju sa određenim dimenzijama islamske i hrišćanske filozofske tradicije.

 

Predstavnici al-Mustafa univerziteta susreli su se i sa članovima uredništva Časopisa za religijske nauke „Kom“. Na tom sastanku, prof. dr Božović poznati arabista i bivši dekan Filološkog fakulteta govorio je o značaju dubljeg kulturološkog upoznavanja naroda Srbije i Irana. On je istakao da su na tom planu potrebni racionalnost, otvoreni naučni pristup i distanciranje od različitih oblika nametljivih pristupa. Mr Ivan Ejub Kostić, osnivač Balkanskog centra za Bliski istok osvrnuo se na glavne karakteristike islamologije na Balkanu i objasnio je da islamološka naučna baština može biti produbljena samo ako bude realizovana čvrsta saradnja različitih naučnih institucija iz svih zemalja ovog regiona.

 

U ponedeljak, 18. februara, članovi delegacije al-Mustafa internacionalnog univerziteta susreli su se i razgovarali u prostorijama Centra za religijske nauke „Kom“ sa dr Nevenom Cvetićaninom, naučnim saradnikom Instituta društvenih nauka u Beogradu, članom Filozofskog društva Srbije i narodnim poslanikom u Skupštini Republike Srbije. U srdačnom razgovoru i korisnoj naučnoj diskusiji razmotreni su različiti aspekti političke filozofije i ekonomskog sistema islama u savremenom Iranu. Dr Cvetićanin i prof. dr Elahitabar su se složili da gnostičko-mistička baština duhovnog razumevanja islama i religije predstavlja temelj definisanja i učvršćenja civilizacijskog identiteta različitih društava koja manifestuju svoju privrženost verskim obredoslovnim i doktrinarnim normama. Prof. dr Elahitabar je istakao da su al-Mustafa internacionalni univerzitet i Institut za kraktoročne kurseve i specijalisitčka istraživanja pri tom univerzitetu potpuno spremni da ugoste talentovane studente i istraživače humanističko-islamskih nauka iz Srbije koji bi se, u okviru odabranih kratkoročnih kurseva, upoznali sa metodološkim pristupima iranskih mislilaca pitanjima koja su povezana sa raznim aspektima spoznajnog stadijuma religije i izazovima savremenog sveta.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...