Prof. dr Rade Božović posetio Centar

Poznati orijentalista i arabista, bivši dekan Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Rade Božović posetio je Centar za religijske nauke „Kom“ u sredu, 16.05.2012. Osnivači su prof. Božovića opširno upoznali sa strateškim planom i načinom realizacije trogodišnjih strateških ciljeva Centra. Govorilo se, takođe, i o naslovima knjiga koje su unete u godišnji izdavački plan, kao i o sadržinskim usmerenjima prvog broja tromesečnog časopisa za religijske nauke „Kom“.

Prof. dr Božović je, tom prilikom, poklonio bibioteci Centra drugo, dopunjeno izdanje svog „Rečnika islama“, objavljenog 2010. godine od strane Društva srpsko-iranskog prijateljstva iz Beograda i Društva iransko-srpskocrnogorskog prijateljstva iz Tehrana. Dr Seid Halilović, član Centra za religijske nauke „Kom“ je napisao recenziju pomenutog dela.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...