Promocija na Univerzitetu u Mostaru

U amfiteatru Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, 6. novembra 2014, održana je promocija prevoda knjige „Osnove islamske filozofije“ čuvenog savremenog iranskog filozofa ajatolaha Misbaha Jazdija. Na promociji su govorili prof. dr Asim Peco dekan Fakulteta humanističkih nauka, prof. dr Armin Hadrović prevodilac knjige, dr Seid Halilović i dr Muamer Halilović iz Centra za religijske nauke „Kom“ i g. Amar Imamović direktor Fondacije „Baština duhovnosti“ i urednik knjige.

Na Međunarodnom sajmu knjiga 2013. u Sarajevu, knjiga „Osnove islamske filozofije“ u izdanju Fondacije „Baština duhovnosti“ proglašena je za najbolji udžbenik za visoko obrazovanje.

Nakon uvodnih reči dekana Fakulteta humanističkih nauka, prof. dr Hadrović govorio je o sadržinskim okvirima različitih delova knjige. On je objasnio da autor u prvom delu razmatra definiciju filozofije i filozofske pravce, te govori o tome da li je filozofija nauka, odnosno da li filozofija ima posebnu kognitivnu vrednost. U drugom delu knjige u kome se govori o epistemologiji, prema rečima prevodioca ovog značajnog štiva, uspostavlja se osnovna srž saznanja i vrednuju razni nivoi ljudskog znanja. U narednim poglavljima, dodao je prof. dr Hadrović, iznose se filozofske analize o suštini vremena i prostora, o tome da je ljudska duša nadmaterijalna, kao i o principu uzročnosti i raznima razinama egzistencije.

Dr Seid Halilović govorio je o odnosu između razuma i intuicije u islamskoj filozofiji. On je objasnio da islam poseduje tri razine vrednosno-doktrinarnih poruka i da muslimanski filozof biva usredsređen na najuzvišeniju razinu spoznavanja same realnosti. Govoreći o istorijskim kontekstima odnosa između razuma i srca u islamskoj peripatetičkoj filozofiji, on je preneo sledeće Avicenine reči: „I ko želi da spozna to, neka se usavršava sve dok ne postane jedan od pristalica intuicije, a ne reči, odnosno jedan od onih što su dospeli do same realnosti, a ne onih što slušaju priče.“ Šef Grupe za savremeno religijsko mišljenje Centra za religijske nauke „Kom“ dodao je da, prema mišljenju slavnog utemeljivača iluminativne filozofije u islamu Suhravardija, ime filozof ne može biti upotrebljeno osim za nekoga ko intuitivno sagleda višnje realnosti i ima o njima neposredno iskustvo. Na kraju svojih objašnjenja, Halilović se osvrnuo na analizu „prosvetljenog“ filozofskog razuma u doktrinarnoj gnozi i transcendentnoj filozofiji u islamu. Takav filozofski razum, kazao je on, biće prosvetljen svetlošću srca i moći će da shvati i dokaže sve višnje intuitivne realnosti.

Dr Muamer Halilović govorio je o značaju filozofske škole Mula Sadre Širazija u savremenom dobu. On je objasnio da knjiga „Osnove islamske filozofije“ pripada baštini najdominantnije filozofske škole u današnjem islamu, to jest transcendentne filozofije Mula Sadre. Halilović je izložio najznačajnije karakteristike različitih razdoblja filozofskog života Mula Sadre, a to su period obrazovanja, period samopročišćenja i gnostičkih otkrovenja i period konačnog utemeljenja transcendentne filozofije. Šef Grupe za religijsku civilizaciju Centra za religijske nauke „Kom“ predstavio je u nastavku uticajne baštinike ove filozofske škole u sledeća tri perioda: period tumačenja transcendentne filozofije, period uključenja transcendentne filozofije u obrazovni sistem i period proširenja transcendentne filozofije. On je istakao da su se krajem XX veka pojavili novi pristupi tumačenju transcendentne filozofije, na osnovu kojih je potpuno argumentovano ukazivano na mogućnost stvaranja novog spektra racionalnih, humanističkih i društvenih nauka. Dr Halilović je dodao da je upravo Alame Tabatabai (umro 1981) otpočeo proces metodološke sistematizacije takvog pristupa tumačenju transcendentne filozofije.

Članovi Centra za religijske nauke „Kom“ dali su kraće izjave novinarima agencije FENA pre početka promocije i istakli da je ova promocija značajna zbog toga što se u okviru nje predstavlja tradicija izvornog izučavanja islamske filozofije, koja je u savremenom svetu posebno aktivna i vitalna. Izjave dr Seida Halilovića i dr Muamera Halilovića možete pročitati ovde.

Takođe, slike sa promocije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru možete pogledati u Galeriji.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...