Na Fakultetu islamske filozofije u Komu

Muamer Halilović, član Centra za religijske nauke „Kom“ je, 19. maja 2012. razgovarao sa istaknutim profesorima Fakulteta islamske filozofije al-Mustafa internacionalnog univerziteta u iranskom gradu Kom. Sastanku su prisustvovali dekan fakulteta, prof. dr Abasi, prodekan prof. dr Rezanija i članovi akademskog veća prof. dr Garavijan, prof. dr Kijašemšaki i prof. dr Zahadat.

Halilović je u svojim objašnjenjima o osnivanju Centra za religijske nauke „Kom“ u Beogradu, insistirao na tradicionalnoj bliskosti između islamske i hrišćanske pravoslavne baštine i njihovih teomonističkih škola. On je ukazao na veliki potencijal tih religijskih tradicija za preuzimanje sistematizovanog liderstva u produkciji religijskih nauka. On je istakao da komparativne studije o različitim teomonističkim baštinama predstavljaju jednu od najvažnijih dužnosti religijskih naučnika, danas.

Prodekan Fakulteta islamske filozofije, prof. dr Rezanija je podržao Halilovićeva zalaganja na tom planu i insistirao na nužnoj realizaciji takvih studija. One se kratko osvrnuo na svestrani značaj Transcendentne teozofije u islamu koju je ustanovio Mula Sadra Širazi i koju su njegovi duhovni naslednici, u nekoliko poslednjih vekova, unapredili i upotpunili. Prof. Rezanija je istakao da je unapređena Transcendentna teozofija koju eksplicitno pronalazimo u delima grandioznog islamskog mislioca i filozofa alame Tabatabija, najbolji izvor islamskog pristupa pomenutim komparativnim studijama. Osvrćući se na dugovekovnu intelektualnu tradiciju hrišćanskih pravoslavnih mislilaca, prodekan Fakulteta islamske filozofije je izneo tvrdnju da bi takva istraživanja bila od velike koristi za obe baštine. Uslov za takve studije su, po njemu, ozbiljnost u radu i udubljujuće razmatranje svih doktrina pomenutih misaonih tradicija.

Prof. dr Garavijan, redovni profesor Fakulteta islamske filozofije i jedan od vodećih predstavnika tradicionalne islamske škole filozofije u Komu, govorio je o velikoj nadi koju polaže u uspešne buduće aktivnosti Centra za religijske nauke „Kom“ i njegovih članova. On je obznanio svoj ogromni optimizam kada je u pitanju Centar „Kom“, jer kazao je da je svakako uveren u kvalitet naučnih napora članova koji su aktivni u Centru. Prof. Garavijan je ukazao na veliku važnost održavanja međunarodnih konferencija sa ciljem produkcije religijskih nauka. On je istakao da se u okviru većih konferencija prezentuju najnovije produktivne teorije. Osim toga, u administrativno-naučnom smislu bi takvi međunarodni skupovi, po njemu, jasno olakšali intelektualno povezivanje mislilaca i naučnika religijskih nauka u raznim regionima.

Napominjemo da Centar za religijske nauke „Kom“, na osnovu svog strateškog plana, jednom godišnje organizuje međunarodnu konferenciju o „produkciji religijskih nauka“.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...