U Rijasetu Islamske zajednice u BiH

Seid i Tehran Halilović, članovi Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ razgovarali su u petak, 1. juna 2012. godine, u Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu sa prof. Muharemom ef. Omerdićem, direktorom Verskoprosvetne službe Rijaseta. Članovi Centra su izneli opširna objašnjenja o karakteristikama strateškog plana Centra i o različitim vidovima naučnih aktivnosti koje će Centar organizovati, u okviru svoje trogodišnje vizije. Oni su istakli jasnu privrženost članova Centra očuvanju i učvršćenju jedinstva među muslimanima u regionu i globalnoj orijentaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i posvećenost Centra utemeljenju i širenju izvornog religijskog identiteta svih južnoslovenskih baštinika različitih verujućih tradicija.

Prof. Omerdić je, nakon objašnjenja članova Centra, izrazio svoje veliko zadovoljstvo zbog povratka braće Halilović sa dugogodišnjih studija i njihovih naučnih usmerenja, te istakao značaj zajedničkog suočavanja sa svim izazovima koji prete veroškolskom jedinstvu muslimana u ovim krajevima. On je istakao da je o osnivanju Centra upoznao i reisul-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dr Mustafu ef. Cerića i da će naučnim radnicima u Islamskoj zajednici preporučiti saradnju sa Centrom za religijske nauke „Kom“.

Seid i Tehran Halilović su se, istog dana, susreli i razgovarali i sa g. Selimom Jarkočem, rukovodiocem el-Kalema, Izdavačkog centra Rijaseta Islamske zajednice u BiH, o naučnim i izdavačkim planovima Centra, kao i o mogućnostima zajedničkog izdavaštva. G. Jarkoč je istakao značaj naučne prezentacije intelektualne i narodne baštine muslimana u našem regionu i upoznao članove Centra sa dosadašnjim tokom pripreme drugog izdanja knjige „Bitak i pad. Antropologija u islamu“ u prevodu Seida Halilovića.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...