Muamer Halilović

Mesto i godina rođenja

Rođen 1987. godine u Prijepolju u R. Srbiji.

 

Obrazovanje

U svojoj šestoj godini je zajedno sa porodicom prešao u sveti grad Kom, u centralnom delu Islamske Republike Iran. Uporedo sa završavanjem osnovnog obrazovanja, bio je aktivni član tradicionalnog edukativnog sistema u pomenutom gradu. Na al-Mustafa internacionalnom univerzitetu, diplomirao je na temu „Intenzifikacija egzistencije u misaonoj sferi Transcendentne teozofije“ (Smer islamska filozofija i gnoza). Nakon toga, na istom univerzitetu je magistrirao na temu „Suština civilizacije na osnovu racionalnih fundamenata Transcendentne teozofije“ (smer islamska filozofija) i doktorirao (smer islamska filozofija) na temu „Suština društva kod Alamea Tabataija, Emila Dirkema i Maksa Vebera“.

Pored akademskih studija, tokom boravka u svetom gradu Komu, ostao je aktivno uključen i u tradicionalnom edukativnom sistemu gde je stručno izučavao mnoge naučne oblasti poput filozofije, jurisprudencije i filozofije civilizacije.

 

 

Prethodne funkcije i pozicije:

-  Šef Grupe za racionalna istraživanja o civilizaciji od 2010. do 2012. godine na Naučnom institutu „Bakir al ulum“ u iranskom tradicionalnom gradu Komu.

-  Glavni urednik naučnog časopisa „Filozofija civilizacije“ od 2011. do 2012. godine (do kraja svog boravka u Iranu).

 

 

Sadašnja pozicija

Član Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ u Beogradu i šef Grupe za religijsku civilizaciju

 

Predmeti na kojima je bio angažovan

-  Civilizacijski aspekat u produkciji religijskih nauka (Institut za kulturu i civilizaciju u Komu)

-  Islamska filozofija i njena uloga u produkciji civilizacije (Univerzitet Šarif)

-  Osnovne smernice u istoriji islamske civilizacije (Univerzitet Šarif)

 

 

Oblasti naučnog interesovanja

Islamska filozofija

Filozofija civilizacije

Religijska civilizacija

 

Učešće na simpozijumima i seminarima

-  Naučni skup o Platonu i duhovnosti (Centar lepih umetnosti Gvarnerijus, Beograd, 2009)

-  Istraživački festival Šejh Tusi (Fakultet Imam Homeini, Kom, 2009)

-  Racionalni pregled osnovnih istorijskih tokova islamske civilizacije (Hotel Šabnam, Iran, 2011)

-  Prva međunarodna konferencija o islamskom buđenju (Tehran, 2011)

-  Istraživački festival Šejh Tusi (Fakultet Imam Homeini, Kom, 2012)

-  Međunarodna konferencija o produkciji humanističkih nauka (Tehran, Iran, 2012)

-  Naučni seminar o uticaju civilizacijskih aspekata na produkciju religijskih nauka (Institut za kulturu i civilizaciju, Iran, 2012)

-  Naučna tribina o definiciji religijskih nauka (Institut za kulturu i civilizaciju, Iran, 2012)

-  Diskusiona tribina o osnovnim karakteristikama iranske civilizacije (Centar za kulturu Valjevo, 2012)

-  Međunarodna konferencija „Mladi i islamsko buđenje“ (Tehran, 30. i 31.01.2012)

 

Objavljeni članci

-  Komparativne studije o ulozi žena u sekularnoj i religijskoj civilizaciji, Pedagoški zapisi, br. 5, 2010.

-  Racionalna analiza filozofije civilizacije, Naučni časopis Filozofija civilizacije, br. 1, 2010.

-  Antropološki fundamenti islamske civilizacije, Mileševski Zapisi, br. 9, 2012.

-  Koncepcija budućnosti, Zbornik međunarodnog festivala „Mahdavijat“, Kom, 2012.

 

Naučni i seminarski eseji:

-  Istorijski pregled pokreta Zejdije u islamskoj civilizaciji, Fakultet imam Homeini al-Mustafa internacionalnog Univerziteta, diplomske studije, 2006.

-  Racionalna analiza Platonovoih ideja, Fakultet imam Homeini al-Mustafa internacionalnog Univerziteta, diplomske studije, 2006.

-  Odnos razuma i otkroviteljstva, Fakultet imam Homeini al-Mustafa internacionalnog Univerziteta, diplomske studije, 2007.

-  Pregled primarnosti egzistencije ili supstance u misaonoj sferi Šahabudina Suhravardija, Fakultet imam Homeini, postdiplomske studije, 2008.

-  Predmet filozofije u peripatetičkoj misaonoj tradiciji, Fakultet imam Homeini, postdiplomske studije, 2009.

-  Kritički pregled Kantovog moralnog imperativa, Fakultet imam Homeini, postdiplomske studije, 2009.

-  Simbioza filozofije, teologije i gnose u okviru Transcendentne teozofije, postdiplomske studije, Fakultet imam Homeini, 2009.

-  Komparativni pregled statusa razuma u jurisprudenciji, teologiji i filozofiji, Fakultet imam Homeini, postdiplomske studije, 2009.

-  Modernizam i uloga žena u sekularnim društvima, Istraživački festival šejh Tusi, 2009.

-  Komparativna studija o reformisanoj epistomologiji kod Alvina Plantinge i savremenih islamskih filozofa, postdiplomske studije, Fakultet imam Homeini, 2010.

-  Egzistencija kroz spoznaju: kritički pregled epistemološke teorije Voltera Stejsa, Fakultet imam Homeini, postdiplomske studije, 2010.

-  Juridički pojašnjenje institucije dozvole i uticaj njenog prenosa ili otkrića u indirektnoj transakciji, Fakultet imam Homeini, doktorske studije, 2012.

-  Civilizacijski pregled početka istorije islama, Fakultet imam Homeini, doktorske studije, 2012.

 

Objavljene knjige

-  Dragulj među stvorenjima, Naučni institut Svetlo budućnosti (prevod sa persijskog) (Tehran, Iran, 2005)

-  Muhamed; uzvišeni moral Božjeg Poslanika, Iranski kulturni centar (prevod sa persijskog) (Beograd, 2006)

-  Suština civilizacije na osnovu racionalnih fundamenata Transcendentne teozofije (na perzijskom) (Naučni institut Bakir al-Ulum, Kom, Iran, 2012)

-  Civilizacijski aspekat: osnovni kriterijum na polju produkcije religijskih nauka (na perzijskom) (Naučni Institut Bakir al-Ulum, Kom, Iran, 2012)

 

 

 

A nema uspeha sem od Boga.

Jula 2012.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...