Seid Halilović

Mesto i godina rođenja

Rođen 1980. godine u Prijepolju u R. Srbiji

 

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje stiče u rodnom Prijepolju. U iranski grad Kom odlazi 1993. i iste godine aktivno je uključen u tradicionalni obrazovni sistem izučavanja islamskih nauka. Diplomirao je na al-Mustafa internacionalnom univerzitetu (smer islamska kultura i nauke), završio postdiplomske studije (smer islamska filozofija, teologija i gnoza) s temom „Personalno jedinstvo egzistencije kod Mula Sadre Širazija“ i doktorirao (smer islamska filozofija) odbranivši disertaciju „Hijerarhija univerzuma kod Ibn Arabija i Jakoba Bemea“.

Doktorirao je i na Tradicionalnom islamskom univerzitetu u Komu (smer savremeno muslimansko mišljenje); disertacija: „Saznajni principi savremenog mišljenja južnoslovenskih muslimana“.

Tokom boravka u Komu, učestvovao je na dugogodišnjim tradicionalnim seminarima arapske morfologije, sintakse i retorike, jurisprudencije i metodologije jurisprudencije, kao i islamske filozofije i doktrinarnog sufizma.

Na studijama u Komu zadržao se do kraja 2011. godine.

 

Pozicija na Univerzitetu u Komu

Član akademskog veća al-Mustafa internacionalnog univerziteta i prodekan za istraživanje na Fakultetu za studije o religijama i veroškolskim pravcima al-Mustafa univerziteta do kraja 2011. godine

 

Sadašnja pozicija

Centar za religijske nauke „Kom“ u Beogradu, član Saveta osnivača

 

Oblasti naučnog interesovanja

Islamska filozofija, savremeno muslimansko mišljenje; doktrinarni sufizam

 

Objavljeni naučni radovi

-  2018, „Ali Abdurazik i teorija odvojenosti islama i politike: kritičko vrednovanje“, Kom: časopis za religijske nauke 7 (1): 1–31.

-  2017, „Kritika Fazlurahmanovih osnova rekonstrukcije religijskog mišljenja u islamu“, Kom: časopis za religijske nauke 6 (3): 67–95.

-  2017, „Nasr Hamid Abu Zejd i temelji njegove hermeneutike: kritičko preispitivanje stava da je Kuran proizvod kulture“, Kom: časopis za religijske nauke 6 (1): 33–53.

-  2016, „Ismail Faruki i islamizacija znanja: kritički osvrt“, Kom: časopis za religijske nauke 5 (3): 67–94.

-  2016, „O stupnjevima razuma u islamu u odgovoru na Arkunovu kritiku islamskog razuma“, Kom: časopis za religijske nauke 5 (2): 99–124.

-  2016, „Idžtihad i islam u duhu vremena kod Muhameda Ikbala i Alija Šarijatija“, Kom: časopis za religijske nauke 5 (1): 57–84.

-  2015, „Nacionalizam i religija u svetlu filozofske baštine islama“, Kom: časopis za religijske nauke 4 (2): 91–109.

-  2015, „Istorija Kur’ana – istoricizam u tumačenju Kur’ana“, Kom: časopis za religijske nauke 4 (1): 99–118.

-  2014, „Gnostička hermeneutika u islamu s posebnim osvrtom na transcendentnu filozofiju Mula Sadre Širazija“, Kom: časopis za religijske nauke 3 (2): 1–20.

-  2014, „Najkraći argument za postojanje Boga u islamskoj filozofiji“, Kom: časopis za religijske nauke 3 (1): 21–39.

-  2013, „Stupnjevi samootuđenja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima“, u Marko Nikolić i Dragoljub Todić, Strateški pravci razvoja i utvrđivanja položaja Srbije u savremenim međunarodnim odnosima, Beograd, Institut za međunarodnu politiku i privredu, 347–354.

-  2013, „Filozofske osnove političke jurisprudencije u islamu“, Politička revija 37 (3): 129–148.

-  2013, „Religija i identitet u političkoj filozofiji islama“, u Zoran Milošević i Živojin Đurić, Nacionalni identitet i religija, Beograd, Institut za političke nauke, 319–330.

-  2013, „Politika i etika od tradicije do moderniteta s osvrtom na Farabijevu političku filozofiju“, Kom: časopis za religijske nauke 2 (2): 81–96.

-  2013, „Husein Đozo i reformističko tumačenje islama“, Kom: časopis za religijske nauke 2 (1): 77–96.

-  2012, „Tradicionalni pokreti u savremenom arapskom svetu“, Kom: časopis za religijske nauke 1 (1): 97–111.

-  2012, „Savremeno mišljenje naših muslimana između samosvesti i otuđenja“, Mileševski zapisi 9: 391–409.

-  2012, „Spoznajni principi religije i regionalni razvoj s osvrtom na islamsku filozofsku tradiciju“, u Religija i ekonomija, Beograd, Hrišćanski kulturni centar, 207–227.

-  2009, „Versko obrazovanje kod naših muslimana između tradicije i moderniteta“, Mileševski zapisi 8: 275–303.

 

Objavljeni ostali tekstovi

-  Škola Ibn Arabija (prevod), u drugom izdanju knjige „Sufizam“ prof. dr Darka Tanaskovića, Hrišćanska misao, 2011.

-  Uloga sufizma u produbljenju ljubavi prema ehlul-bejtu i utemeljenju privrženosti šerijatu među muslimanima Bosne, Naučni časopis „Nejestan“, Fakultet Imam Homeini u Komu, br. 1, 2010.

-  Božje doktrine nisu naše isključivo bogatstvo (intervju na persijskom), Časopis Pažuhe, br. 43, 2010.

-  Bogatstvo kulturoloških razlika (intervju), Danas, br. 4344, 2009.

-  Ramazansko uspinjanje, Polimlje, br. 2365, 2009.

-  Položaj i značaj sufizma kod muslimana Balkana (na persijskom), Časopis Balkan dar ajene-je farhang, br. 2, 2009.

-  Bajramsko prosvetljenje, Polimlje, br. 2369, 2009.

-  Saživljenost nauke i metafizičke punine, Nur, br. 55/56, 2009.

-  Religijska civilizacija i sekularna civilizacija (na persijskom), Časopis Tamaddon-e eslami Fakulteta Bentolhoda u Komu, 2008.

-  Poslerenesansno otuđenje od institucije svetog, Nur, br. 52, 2007.

-  Obuhvatnost kur’anske poruke (intervju), Bošnjačka riječ, 2007.

-  Srpsko pravoslavlje (prevod na persijski s objašnjenjima), Časopis Balkan dar ajene-je farhang, br. 1, 2006.

-  Osvrt na savremenu istoriju islama na Balkanu (na persijskom), Časopis Balkan dar ajene-je farhang, br. 1, 2006.

-  Povodom smrti Alame Aštijanija, Znakovi vremena, Sarajevo, 2005.

-  Periodi persijske književnosti (prevod), Nur, br. 45, 2005.

-  Intelektualni značaj dijaloga Srbije i Irana, Nur, br. 39, 2003.

-  Prikaz rada „Muslimansko društvo na Balkanu i željeni prosperitet“ (na persijskom), Zbornik sažetaka radova Regionalne konferencije o društvenom mišljenju i sociologiji na savremenom Bliskom istoku

-  Život na Istoku (intervju), Moj svet, Prijepolje, 2002.

-  Znanje kao zastor (prevod), Nur, br. 32, 2002.

-  Mirakula (prevod), Nur, br. 36, 2002.

-  Verski identitet islamske filozofije (prevod), Nur, br. 33, 2002.

-  Mudrost sa Istoka (intervju), Nur, br. 31, 2001.

-  Religijska nauka kod balkanskih muslimana (na persijskom), Naučni časopis regionalnih studija al-Mustafa univerziteta u Komu

 

Objavljene knjige

-  Halilović, S. (2016), Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu, Beograd, Centar za religijske nauke Kom.

-  Halilović T, Halilović S. i Halilović M. (2015), Kratka istorija islamske filozofije, drugo izdanje, Beograd, Centar za religijske nauke Kom.

-  Halilović T, Halilović S. i Halilović M. (2014), Kratka istorija islamske filozofije, prvo izdanje, Beograd, Centar za religijske nauke Kom.

-  Parsanija, Hamid (2012), Nauka i filozofija, preveo s persijskog Seid Halilović, Beograd, Centar za religijske nauke Kom.

-  Analiza intelektualnih tokova balkanskih muslimana (skripta na persijskom), Visoki institut za islamsku filozofiju, Kom, 2011.

-  Civilizacija i modernizacija kod savremenih arapskih mislilaca (na persijskom, u saradnji s grupom istraživača), Institut za islamske nauke i kulture, Kom, 2011.

-  Odnosi savremenog Irana i muslimana na Balkanu (na persijskom), Naučni institut za kulturu, umetnost i odnose Ministarstva kulture, Tehran, 2010.

-  Bitak i pad. Antropologija u islamu, Hamid Parsanija (prevod i prolegomena), Beograd, Metafizika, 2007.

-  Istorija persijske književnosti, dr Ahmed Tamimdari (prevod s pogovorom), Beograd, Društvo srpsko-iranskog prijateljstva, 2004.

-  Ep o Huseinu, odsjaj istinske čovečnosti (prevod), Jedinstvo, BiH, 1998.

 

Predmeti na kojima je bio angažovan

-  Antropologija u islamu (Institut za kratkoročne kurseve i specijalistička istraživanja al-Mustafa internacionalnog univerziteta)

-  Hristologija u islamskoj gnozi (Institut za kratkoročne kurseve i specijalistička istraživanja al-Mustafa internacionalnog univerziteta)

-  Savremeni misaoni tokovi u islamskom svetu (Institut za kratkoročne kurseve i specijalistička istraživanja al-Mustafa internacionalnog univerziteta)

-  Savremeni misaoni tokovi muslimana na Balkanu (Visoki institut islamske teozofije u Komu)

-  Arapska sintaksa (diplomske studije na al-Mustafa univerzitetu)

-  Istorija islamskog sufizma/misticizma (diplomske studije na al-Mustafa univerzitetu)

-  Islamska doktrinarna gnoza (diplomske studije na al-Mustafa univerzitetu)

-  Islamska filozofija (diplomske studije na al-Mustafa univerzitetu)

-  Orijentalistička istraživanja o Kur’anu (postdiplomske studije na Univerzitetu egzegeze i kur’anskih nauka u Komu)

-  Muslimanski reformisti i rekonstrukcija religijskog mišljenja (doktorske studije na Univerzitetu za studije o religijama u Komu)

 

Mentorstvo

Kao mentor vodio je sledeće pisane radove:

a)  Diplomski radovi:

-  B. Hašemi, Principi islamske umetnosti, Fakultet Ma’sumije u Komu

-  S. L. H. Musavi, Osvrt na istoriju gnoze i misticizma u Kašmiru, Fakultet imam Homeini u Komu

-  M. Živan, Anri Korben, markantni orijentalista i poznavalac islama, Fakultet imam Homeini u Komu

b)  Magistarski radovi:

-  T. Bahrami, Analiza Mejbodijeve metode kur’anske egzegeze u Kašfol-asraru, Univerzitet egzegeze i kur’anskih nauka u Komu

-  Z. Zakerinija, Sistem nauke i odgoja u Kur’anu s osvrtom na al-Mizan, Univerzitet egzegeze i kur’anskih nauka u Komu

-  N. Abtahi, Komparativna analiza egzegeze al-Mizan i al-Manar o metafizičkim realnostima, Univerzitet egzegeze i kur’anskih nauka u Komu

-  B. Esfandijar, Kritika empirističkog istoricizma u orijentalističkom razumevanju Kur’ana, Univerzitet egzegeze i kur’anskih nauka u Komu

 

Članstvo u komisijama

Bio je član komisija za odbranu sledećih magistarskih teza:

-  N. Gallab, Učenja i mišljenja francuskih orijentalista na polju kur’anskih studija s osvrtom na R. Blašera i Ž. Berka, Fakultet usul-i din u Komu

-  T. Jazdanmadad, Budućnost sveta sa stanovišta Kur’ana i savremenih zapadnih mislilaca, Univerzitet egzegeze i kur’anskih nauka u Komu

-  H. Pasang, Prevod i kritika članka iz Enciklopedije Kur’ana (Lajden) o životopisu božjeg Poslanika, Univerzitet egzegeze i kur’anskih nauka u Komu

-  H. Nušabadi, Prevod i kritika članka iz Enciklopedije Kur’ana (Lajden) o akademskim istraživanjima o Kur’anu posle doba prosvetiteljstva, Univerzitet egzegeze i kur’anskih nauka u Komu

  

Učešće na simpozijumima i seminarima

-  Simpozijum o produkciji religijske nauke (Univerzitet u Sabzevaru, Iran, 2006)

-  Istraživački festival Šejh Tusi (Fakultet Imam Homeini, Kom, 2005)

-  Simpozijum o religijskoj i sekularnoj nauci (Univerzitet u Hamedanu, Iran, 2006)

-  Principi islamskog ekumenizma (Organizacija za islamsku kulturu provincije Golestan, Iran, 2006)

-  Jedinstvo ši’ita i sunita (Organizacija za islamsku kulturu provincije Kermanšah, Iran, 2008)

-  Seminar o savremenoj političkoj orijentaciji muslimana Balkana prema zapadu i istoku (Naučni institut Andišesazane nur, Tehran, Iran, 2007)

-  Seminar o odnosima savremenog Irana i muslimana na Balkanu (Naučni institut Ministarstva kulture, Tehran, Iran, 2007)

-  Skup o inicijacijskoj ljubavi u persijskoj književnosti (Dom kulture, Prijepolje, 2007)

-  Skup o savremenom muslimanskom mišljenju (Dom kulture, Prijepolje, 2007)

-  Skup o gnozi Ibn Arabija (Centar lepih umetnosti Gvarnerijus, Beograd, 2007)

-  Skup o međureligijskom dijalogu sa stanovišta islamske teozofije (Muzej u Prijepolju, 2001)

-  Skup o Platonu i duhovnosti (Centar lepih umetnosti Gvarnerijus, Beograd, 2009)

-  Skup o islamu i pravoslavlju u savremenoj Srbiji (Centar lepih umetnosti Gvarnerijus, Beograd, 2009)

-  Skup o duhovnosti u persijskoj književnosti (Gradska biblioteka, Aranđelovac, 2009)

-  Osmi i deseti naučni skup Muzeja u Prijepolju (2009. i 2011)

-  Regionalni simpozijum o društvenom mišljenju i sociologiji na savremenom Bliskom istoku (Društvo sociologa Irana, Tehran, 2011)

-  Konferencija „Religija i ekonomija. Regionalni razvoj i religijski turizam“ (Hrišćanski kulturni centar, Beograd, 2011)

-  Nacionalna konferencija o naučnoj školi Imama Sadika (Univerzitet Imam Sadik, Tehran, 2010)

-  Prva međunarodna konferencija o islamskom buđenju (Tehran, 2011)

-  Simpozijum „Kulturni pogledi Imama Huseina i savremeni svet“ (Univerzitet u Čenaranu, Iran, 2011)

-  Međunarodna konferencija „Mladi i islamsko buđenje“ (Tehran, 30. i 31.01.2012) (Bio je član predsedavajućeg veća konferencije i održao govor na generalnoj skupštini.)

-  Stručni okrugli sto „Religija-sekularizam-laicizam“ (Fondacija Konrad Adenauer i Hrišćanski kulturni centar, Beograd, 10.03.2012)

-  Tribina „Islamska i evropska misaonost“, Biblioteka Milutin Bojić, Beograd, 22.03.2012.

-  Okrugli sto „Religija i filozofija“, Biblioteka Milutin Bojić, Beograd, 19.04.2012.

-  Konferencija „Verska prava i slobode u Evropi“ (Fondacija Konrad Adenauer i Hrišćanski kulturni centar, Beograd, 26.04.2012)

-  Diskusiona sekcija „Islamska duhovnost u Iranu“, Centar za religijske nauke „Kom“, Društvo srpsko-iranskog prijateljstva, Kulturni centar Irana, Beograd, 05.06.2012.

-  Diskusiona tribina „Osnovne karakteristike iranske civilizacije“, Centar za religijske nauke „Kom“ i Centar za kulturu Valjevo, Valjevo, 19.07.2012.

 

A nema uspeha sem od Boga.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...