Tehran Halilović

Mesto i godina rođenja

Rođen 1985. godine u Prijepolju u R. Srbiji.

 

Obrazovanje

Nakon završena dva razreda osnovne škole u Prijepolju, prešao je 1993. u iranski sveti grad Kom i iste godine aktivno je uključen u tradicionalni obrazovni sistem izučavanja islamskih nauka. Na al-Mustafa internacionalnom univerzitetu je diplomirao (smer islamska kultura i nauke), završio postdiplomske studije (smer islamska filozofija, teologija i gnoza) na temu „Suština islamske filozofije“ i doktorirao (smer islamska filozofija) na temu „Islamska filozofija, afirmacija i kritike“.

Tokom svog boravka u Komu, učestvovao je na dugogodišnjim tradicionalnim seminarima filozofije i doktrinarne gnoze.

Na studijama u Komu se zadržao do kraja 2011. godine.

 

Prethodne pozicije

-  Profesor strukovnih studija na Fakultetu za islamsku teozofiju i Fakultetu za religijske studije al-Mustafa internacionalnog univerziteta u Komu od 2006. do 2009.

-  Šef Grupe za primenjenu teologiju u Naučnom institutu „Bakir al-ulum“ od 2009. do 2011.

 

Sadašnja pozicija

-  Član Saveta osnivača Centra za religijske nauke „Kom“ i šef Grupe za religijsku filozofiju

 

Predmeti na kojima je bio angažovan

-  Istorija islamskog sufizma/misticizma (diplomske studije na al-Mustafa univerzitetu)

-  Islamska doktrinarna gnoza (diplomske studije na al-Mustafa univerzitetu)

-  Islamska filozofija (diplomske studije na al-Mustafa univerzitetu)

-  Logika (diplomske studije na al-Mustafa univerzitetu)

 

Oblasti naučnog interesovanja

Islamska filozofija i doktrinarna gnoza.

 

Učešće na simpozijumima i seminarima

-  Istraživački festival Šejh Tusi (Fakultet Imam Homeini, Kom, 2006)

-  Druga nacionalna konferencija o produkciji religijskih nauka (Univerzitet Bakir al-ulum, 2006)

-  Skup o religijskoj filozofiji (Centar za religijske nauke „Kom“, Beograd, 2009)

-  Prva međunarodna konferencija o islamskom buđenju (Tehran, 2011)

-  Tribina „Islamska i evropska misaonost“, Biblioteka Milutin Bojić, Beograd, 22.03.2012.

-  Okrugli sto „Religija i filozofija“, Biblioteka Milutin Bojić, Beograd, 19.04.2012.

-  Tribina „Islamska duhovnost u Iranu“, Kulturni centar I. R. Irana, Beograd, 05.06.2012.

 

Objavljeni članci

-  Suština islamske filozofije, Tolue nur, 2006.

-  Šta je islamska filozofija, Zbornik radova, Nacionalna konferencija o produkciji religijskih nauka, 2006.

-  Starateljstvo sa stanovišta islama, Tolue nur, 2011.

Pratite nas na Facebook-u  Pratite nas na Twitter-u  Pratite nas na Youtube-u  Pratite nas na Scribd-u 

Anketa
Koje knjige u izdanju Centra za religijske nauke Kom imate?
Istorija kulture i civilizacije islama i Irana. Dr Ali Akbar Velajati
Kratka istorija islamske filozofije. Dr Tehran, dr Seid i dr Muamer Halilović
Moć društva: islam, filozofija, civilizacija. Dr Muamer Halilović
Nauka i filozofija. Dr Hamid Parsanija
Sveto i savremeno: ogledi o političkoj filozofiji i reformističkoj misli u islamu. Dr Seid Halilović
Svetovi u nama, svetovi iznad nas. Dr Tehran Halilović
Loading ... Loading ...